Ostvarivanje socijalanih i ekonomskih prava su veliki izazovi

Jedna trećina pritužbi koja stiže Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, odnosno 33 odsto, odnosi se na slučajeve diskriminacije prilikom rada i zapošljavanja, a naša praksa je pokazala da se najčešće javljaju žene koje su često diskriminisane nakon povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na međunarodnom skupu koji je posvećen unapređenju socijalnih i ekonomskih prava i ravnopravnosti koji se po prvi put održava van Strazbura, i to u Beogradu.

Poverenica je dodala da je ovaj problem čest i u razvijenijim evropskim zemljama i da se kao izazov postavlja pronalaženje koncepta brige o detetu, a da za to vreme roditelji budu plaćeni. Dosadašnja praksa je pokazala da se roditelji nalaze u teškoj situaciji zbog nestandardnih ugovora o radu koji im onemogućavaju da mirno brinu o svom bolesnom detetu kada ne postoji mogućnost da budu u školskim ustanovama.

Poverenica je naglasila da je izuzetno važno potražiti pomoć Poverenika jer se više od 90 odsto mišljenja i preporuka na pritužbe uvaži i sprovede, tako da su česti epilozi i vraćanje žene na odgovarajuće radno mesto nakon porodiljskog odsustva. Ona je naglasila da su učestali i slučajevi diskriminacije prilikom ostvarivanja prava građana i građanki pred organima javne vlasti i da se takve situacije uglavnom dešavaju iz neznanja, jer su antidiskriminacioni propisi relativno novi u našem društvu.

Treći sastanak Platforme za saradnju Saveta Evrope, FRA, ENNHRI-ja i EQUINET-a o socijalnim i ekonomskim pravima, koji je organizovan na inicijativu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, za cilj ima uzajamno podizanje svesti i znanja među partnerima, sa posebnim osvrtom na najnovije podatke o praksi poštovanja ovih prava na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Na sastanku se govorilo i o odnosu između nedavno pokrenutog Evropskog stuba socijalnih prava i Evropske socijalne povelje, a diskutovalo se i o predlozima za praćenje poštovanja socijalnih i ekonomskih prava.

U vremenu ekonomske krize neizvesnosti i teškoća, pojačano je kršenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, a ekonomska kriza sama po sebi jeste izvor nesigurnosti i potencijalne nestabilnosti. Zato je uloga nacionalnih tela za ravnopravnost od izuzetnog značaja, pre svega zbog implementacije antidiskriminacionog zakonodavstva i podizanja vidljivosti  ljudskih prava kroz postizanje pune ravnopravnosti u našem društvu, zaključila je poverenica.

Na skupu su govorili i predstavnici i predstavnice Saveta Evrope, FRA, ENNHRI-ja i EQUINET-a, kao i domaćih institucija u čiji delokrug rada spada briga o fundamentalnim ljudskim pravima.

Print Friendly, PDF & Email
back to top