Sastanak Poverenice sa predstavnicima Evropskog centra za prava Roma

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić razgovarala je sa predstavnicima Evropskog centra za prava Roma Adamom Vajsom, Đorđem Jovanovićem i Andreom Čolak. Predstavnici ove međunarodne nevladine organizacije sa sedištem u Budimpešti predstavili su istraživanje „Prezastupljenost romske dece u specijalnim školama u Srbiji”. Istraživanje je pokazalo da se ukupan broj dece u specijalnim školama u Srbiji smanjio, ali da je odnos broja romske i neromske dece isti, odnosno, da su romska deca prezastupljena u specijalnim školama. Poverenica je istakla da je u našem dosadašnjem radu bilo dosta pritužbi koje se odnose na diskriminaciju romske nacionalne manjine, a da je u velikom broju tih pritužbi najproblematičnije upravo obrazovanje. Predstavnici ERRC-a izrazili su želju za saradnjom sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti u projektima koji se tiču unapređenja položaja Roma, posebno romske dece u Srbiji. Takođe su ih zanimale informacije o našim strateškim parnicama, a predstavili su i svoje planove u vezi sa strateškim parnicama koje nameravaju da vode u Srbiji. Poverenica je najavila da će i novom ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predstaviti preporuke i mišljenja u vezi sa diskriminacijom u obrazovanju. Sastanku je prisustvovala i pomoćnica poverenice Kosana Beker.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top