SASTANAK POVERENICE JANKOVIĆ SA MINISTROM ĐORĐEVIĆEM

Ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, sastao se sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković.

Tema sastanka bila je izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije kako bi se uskladio sa evropskim zakonodavstvom. Donošenjem izmena koje se očekuju u novembru ove godine, značajno će se  unaprediti okvir za zaštitu građana i građanki od diskriminacije. Oni su razgovarali i  o unapređenju položaja marginalizovanih  grupa, uklјučujući Rome i osobe sa invaliditetom, čije pritužbe najviše pristižu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti.

Poverenica Janković  pozdravila je formiranje novog sektora u okviru ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i istakla da to predstavlјa sistemski pristup u unapređenju rodne ravnopravnosti.

Ministar Đorđević zahvalio je poverenici na podršci i naglasio kako je ovakav način saradnje najbitniji radi permanentnog  rešavanja problema osetlјivih društvenih grupa, kao i sveobuhvatan pristup koji će u dalјem radu imati ministarstvo na čijem je čelu.

Na sastanku je dogovoren i  početak obuke za inspektore rada za prepoznavanje i reagovanje u slučajevima diskriminacije. Obuka će se sprovoditi od oktobra meseca u  četiri grada u Srbiji: Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Poverenica i ministar razgovarali su i o pripremi neophodnih programa obuke za unapređenje znanja i veština zaposlenih u centrima za socijalni rad, kako bi stručni radnici što bolјe odgovorili na izazove koji su pred njima,  posebno kada je reč o diskriminaciji i njenom najdrastičnijem obliku – nasilјu.

Print Friendly, PDF & Email
back to top