Sastanak poverenice i direktorke Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa Ivankom Jovanović, izvršnom direktorkom Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.

Na sastanku se  razgovaralo o problemima sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u svakodnevnom životu i načinima za njihovo prevazilaženje, a bilo je reči i o sve težem funkcionisanju lokalnih  organizacija i udruženja članica Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.

Ivanka Jovanović najavila je da će Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom uskoro predstaviti rezultate istraživanja “Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji” , dok je poverenica Janković naglasila da će poseban fokus Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u idućoj godini, upravo biti ova tema.

Poverenica je naglasila dobru saradnju sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom i podržala aktivnosti udruženja naglašavajući njihovu ulogu i važnost, i istakla da se zajedničkim aktivnostima doprinosi unapređenju položaja ove populacije. Kao primer dobre prakse navedene su pritužbe koje podnose organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom osoba sa invaliditetom i preporuke mera proistekle u radu po ovim pritužbama, kao i značaj civilnog sektora u unapređenju položaja svih osetlјivih, marginalizovanih i manjinskih grupa.

Poverenica je na kraju zaklјučila da se na ovakav način stvaraju mogućnosti da građani i građanke sa invaliditetom postanu aktivni i ravnopravni članovi i članice našeg društva.

Print Friendly, PDF & Email
back to top