Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazala je da je ove godine izuzetno značajno obeležavanje 21. marta, Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, pre svega zbog migrantske krize koja predstavlja veliki izazov savremenog društva.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti imao je veoma mali broj pritužbi koje se odnose na diskriminaciju izbeglica i migranata, a one su se uglavnom odnosile na medijsko izveštavanje u kojima su se iznosile predrasude i podsticala netrpeljivost. Poštujući slobodu govora, ali i obavezu da ta sloboda ne ugrožava dostojanstvo drugih, Poverenik je ukazivao na neophodnost tolerantnog i humanog odnosa prema ljudima koji su izbegli iz ratom zahvaćenih područja, istakla je poverenica i dodala da je srpsko društvo dalo dobar primer poštovanja ljudskih prava izbeglica i migranata.

Kao i prethodnih godina, Povereniku je stizao veliki broj pritužbi koje su se odnosile na diskriminaciju romske manjine u različitim segmentima života: od zdravstvene zaštite do uslova stanovanja. Zabrinjavajući su i rezultati istraživanja UNHCR-a u Srbiji koji ukazuju da interno raseljeni Romi i Romkinje imaju najlošiji položaj od svih ranjivih grupa u Srbiji, čak i od pripadnika romske manjine koji čine domicilno stanovništvo.

Zbog svih opasnosti koje rasizam i ksenofobija sa sobom nose, neophodno je uvek biti na oprezu ne treba zaboraviti da je iskorenjavanje ovih pojava dug proces, a da se tolerancija i prihvatanje različitosti uče od malih nogu. Izuzetno je značajno graditi tolerantno i moderno društvo sa jakim institucijama, a svaki izolovani i pojedinačni slučaj rasizma mora naići na osudu svih relevantnih aktera i javnosti u Srbiji, zaključila je poverenica.

Foto: Media centar

Print Friendly, PDF & Email
back to top