Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilјa nad ženama

Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilјa nad ženama, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorava da je nasilјe u porodici i dalјe ogroman društveni problem koji na najdrastičniji način pokazuje da sistem zaštite i prevencije rodno zasnovanog nasilјa mora biti efikasniji.

 

Da bi se doprinelo smanjenju nasilјa nad ženama, neophodno je da se svi nadležni, intelektualci i stručna javnost iz različitih društvenih oblasti, ali i uticajni pojedinci i političari iz javnog života, aktivno zalažu za promenu društvene klime i patrijarhalnih obrazaca u kojima je žena u potčinjenom položaju i u kojima se nasilјe često relativizuje i stavlјa u neodgovarajući kontekst.

 

Poverenica naglašava da je nasilјe nad ženama neprihvatlјivo i da za njega nema nikakvog opravdanja, kao i da je potrebna puna primena Zakona o sprečavanju nasilјa u porodici i svih raspoloživih mera za prevenciju i zaštitu žena, uz poseban akcenat na jačanju  kapaciteta centara za socijalni rad.  Žene, ali i svi koji imaju saznanja o tome, moraju biti ohrabreni da prijavlјuju nasilnike, a na nadležnim službama je da ove prijave ispitaju sa krajnjom ozbilјnošću i pravovremeno reaguju kako bi sprečili fatalne ishode koji nažalost nisu retki, zaklјučuje Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top