SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILЈA NAD STARIJIMA

Povodom 15. juna, Međunarodnog dana borbe protiv nasilјa nad starijima, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je da usamlјenost, zdravstveno stanje ili zavisnost od tuđe pomoći čine starije osobe podložnijim riziku od zlostavlјanja, pogotovo kada imamo u vidu da nasilјe nad starijima često ostaje neprimećeno, zbog toga što ih je sramota da ga prijave.

Ona  je navela da su zlostavlјanju, u svim formama, više izloženi stariji koji imaju niži nivo socijalnih aktivnosti, koji su funkcionalno zavisni, hronično bolesni, starije osobe sa invaliditetom, dijagnostikovanom demencijom, kao i da su starije žene takođe pod većim rizikom od zlostavlјanja.

Na skupu “Zlostavlјanje starijih – da li se prepoznaje?”, održanom  povodom Međunarodnog dana borbe nasilјa nad starijima, poverenica je istakla da broj prijavlјenih slučaja nasilјa u porastu od kada se o ovom problemu više govori, ali da to nije cilј samo po sebi, već je suština da se nasilјe nad starijima svede na minimum.

Borba protiv svakog nasilјa, pa i nasilјa nad starijima, daje rezultate samo u blagovremenoj, sveobuhvatnoj i sistemskoj saradnji svih delova državnog sistema, istakla je poverenica i dodala da efikasna zaštita i puno poštovanje prava starijih treba da budu tema stalnih edukacija zaposlenih u u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite, policije i pravosuđa, kao i jedan od prioriteta kreatora javnih politika, čiji je zadatak da obezbede sve neophodne uslove za dostojanstven život starijih osoba. To podrazumeva i širenje pozitivne slike o starenju i odnosu prema starijima, njihovom ogromnom doprinosu društvu i ulozi koju i danas imaju, zaklјučila je poverenica.

Na okruglom stolu  “Zlostavlјanje starijih – da li se prepoznaje?” u organizaciji Crvenog krsta Srbije i uz partnersku podršku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, govorili su stariji volonteri i volonterke o iskustvu u radu sa starijima, o različitim tipovima nasilјa, teškoćama i preprekama za njihovo prepoznavanje i prijavlјivanje. Ovaj dijalog je jedna od zajedničkih aktivnosti sa cilјem da se postigne veća uklјučenost starijih u pitanja koja se tiču njih samih i koji treba da doprinese bolјem rešavanju problema zlostavlјanja starijih , prepoznavanju i prijavlјivanju, da ukaže na preventivno delovanje i podstakne sve aktivnosti koje će doprineti  dostojanstvenom starenju.

Print Friendly, PDF & Email
back to top