SAOPŠTENјE ZA JAVNOST

Povodom postupaka po pritužbama podnetih zbog nepristupačnosti pojedinih objekata, koje su na predlog poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković uspešno završene medijacijom, poverenica je održala sastanak sa predstavnicima Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, Gradske izborne komisije, gradskih opština Vračar i Savski venac.

Naime, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom podneo je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbe zbog nepristupačnosti pojedinih objekata koji su bili određeni za biračka mesta na poslednjim gradskim izborima. Nakon toga prihvaćen je predlog poverenice za medijaciju koji se pokazao kao dobar i efikasan način rešavanja sporova.

Prema njenoj oceni, postignuti Sporazum o razumevanju je bitan korak u obezbeđivanju pristupačnosti, kako biračkih mesta, tako i prilagođenog izbornog materijala, jer predstavlјa preduslov za samostalno i ravnopravno učestvovanje osoba sa invaliditetom u političkom i javnom životu.

Verujemo da će ovaj dobar primer saradnje na ovako važnom pitanju, kao što je pristupačnost objekata podstaći i druge opštine i organizacija da veću pažnju posvete rešavanju ovog problema, naglasila je Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top