SAOPŠTENјE POVODOM SVETSKOG DANA DETETA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković čestita deci u Srbiji Svetski dan deteta, ali podseća javnost da su mnogi među njima još uvek izloženi različitim oblicima nasilјa, od vršnjačkog do digitalnog, kao i da se suočavaju sa diskriminacijom i isklјučivanjem, što se pre svega odnosi  na decu sa fizičkim invaliditetom i smetnjama u razvoju.

„Zbog toga želim da skrenem posebnu pažnju na važnu ulogu lokalnih samouprava u obezbeđivanju dodatne podrške pratilaca deci i učenicima sa smetnjama u razvoju, na koju imaju prava po zakonu. U tom smislu, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio je preporuku ministarstvima prosvete, rada i zdravlјa, radi izmene i dopune pravilnika koji se odnosi na angažovanje pratioca za ličnu pomoć detetu, kako bi se otklonile sve nedoumice u vezi sa ovim vidom dodatne podrške“, ističe poverenica Janković.

Imajući u vidu i dalјe prisutne probleme kada je reč o ostvarivanju prava na obrazovanje dece i mladih iz osetlјivih grupa, Poverenik u okviru saradnje sa UNICEF-om, radi sa fokus grupama za prepoznavanje i reagovanje na diskriminaciju, u kojima učestvuju roditelјi, nastavnici i učenici, radi izrade priručnika za prepoznavanje diskriminacije u školama namenjenih zaposlenima u obrazovnim ustanovama, učenicima i roditelјima. Takođe, u toku je kreiranje i nove platforme za delovanje Panela mladih poverenice Isterivači diskriminacije.

Sve ove aktivnosti usmerene su ka uspostavlјanju adekvatnijih procedura i sprečavanju diskriminacije u obrazovnim ustanovama, zaklјučuje poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top