Saopštenje povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, čestita svim građanima i građankama Srbije Međunarodni dan lјudskih prava i ukazuje da se sedam decenija nakon usvajanja Univerzalne deklaracije o pravima čoveka, i dalјe suočavamo sa njihovim kršenjem i uskraćivanjem, često zaboravlјajući da ona upravo postoje kako bi štitila dostojanstvo, slobodu i ravnopravnost svake osobe, žene, muškarca i deteta.

„To ne znači mnogo ako se pojedinci i cele društvene grupe marginalizuju, omalovažavaju ili im se ta prava uskraćuju u praksi. Ne smemo dozvoliti diskriminaciju ili nasilјe prema bilo kome, nezavisno od toga da li dolazi od pojedinca, ustanove, preduzeća ili nekog državnog organa, niti se takve pojave mogu bilo čime opravdavati“, naglasila je Janković.

Dan lјudskih prava, poverenica je obeležila sa Romima i Romkinjama koji žive u neformalnom naselјu na Čukarici, gde je zajedno sa predstavnicama ženskog romskog centra Bibija, razgovarala o najčešćim problemima sa kojima se susreću i načinima za njihovo prevazilaženje. „U situaciji kada nemate osnovne uslove za život i kada niste u mogućnosti da zadovolјite osnovne lјudske potrebe, konvencije i deklaracije neće biti pomoći“, istakla je poverenica, napominjući da lјudska prava treba poštovati i unapređivati svakoga dana, a ne samo 10. decembra.

Pored efikasnijeg i intenzivnijeg rada svih nadležnih, tome može da doprinese svako od nas pojedinačno, jer na taj način zajedno dalјe gradimo društvo pravde, humanosti, jednakosti i tolerancije, u kome se svi zalažu za zaštitu svojih i tuđih lјudskih prava i njihovo istinsko uvažavanje, zaklјučuje poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top