SАОPŠТЕNјЕ ZА ЈАVNОSТ PОVОDОМ МЕĐUNАRОDNОG DАNА LjUDSKIH PRАVА

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je 10. decembar, Međunarodni dan lјudskih prava, prilika da se ukaže na veliki broj pojedinaca koji ne ostvaruju svoja prava, kao i na cele grupe koje žive u siromaštvu, marginalizovane, isklјučene ili u riziku od diskriminacije.

Janković je u selu Klinovac obišla 92-godišnju Ružu Kаčаrеvić koja živi sama, u veoma teškim uslovima, bez stalnih prihoda i bez struje, i sa kojom je razgovarala o problemima sa kojima se svakodnevno suočava, kao i većina starijih koji žive u jednočlanim domaćinstvima u seoskim sredinama. Zajedno sa poverenicom, u poseti bio i direktor centra za socijalni rad Bujanovac Nijaz Ameti, koji je posle razgovora o teškoćama sa kojima se u radu sreću zaposleni u centru, izrazio punu spremnost da se obezbedi pomoć i podrška Ruži Kаčаrеvić, za izlazak iz teške životne situacije.

Janković se, nakon obilaska, sastala i sa predsednikom opštine Bujanovac Šaipom Kamberijem, sa kojim je razgovarala o unapređenju položaja svih naših građana i građanki, a posebno starijih i siromašnih koji žive u ruralnim područjima i koji predstavlјaju najugroženiju populaciju u svim delovima Srbije.

Na kraju, poverenica ukazuje da socioekonomska prava spadaju u red lјudskih prava koja se najviše krše i da se diskriminacija najčešće prijavlјuje u oblasti rada i zapošlјavanja, poverenica je najavila da će Narodnoj skupštini Republike Srbije podneti Poseban izveštaj o diskriminaciji u oblasti rada.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top