Projekti Poverenika

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti realizovao je niz projekata i aktivnosti u cilju unapređivanja zaštite od diskriminacije i podizanja kapaciteta same institucije.

Podkategorije

Brankica Jankovic
Govor poverenice Janković na Regionalnoj konferenciji tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope

Poštovana predsednice Skupštine Republike Srbije, narodni poslanici i poslanice,Vaše ekselencije, uvažene koleginice i kolege iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije, iz nezavisnih institucija Srbije, svih naših nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a imamo ih 21, predstavnici međunarodnih organizacija, civilnog društva i medija, dragi gosti i prijatelјi, Izuzetna mi je čast što smo…

Opširnije →
Izјаvа о sаrаdnji tеlа zа rаvnоprаvnоst u Јugоistоčnој Еvrоpi

Nа “Rеgiоnаlnој kоnfеrеnciјi tеlа zа rаvnоprаvnоst Јugоistоčnе Еvrоpе”, оdržаnој u Bеоgrаdu 16. nоvеmbrа, pоvоdоm Меđunаrоdnоg dаnа tоlеrаnciје, pоtpisаnа је Izјаvа о sаrаdnji tеlа zа rаvnоprаvnоst u Јugоistоčnој Еvrоpi, pоlаzеći оd klјučnе ulоgе tih tеlа u suzbiјаnju diskriminаciје i pоstizаnju punе rаvnоprаvnоsti svih člаnоvа društvа. Pоrеd pоvеrеnicе zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Rеpublikе Srbiје Brаnkicе Јаnkоvić, izјаvu је…

Opširnije →
Međunarodni dan tolerancije – Regionalna konferencija 2016.

Konferencija “Prvi regionalni forum tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope”, održana je u Beogradu povodom 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije, a organizaciju skupa pomogli su Misija OEBS u Srbiji i Fondacija za otvoreno društvo Srbije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je da je diskriminacija duboko ukorenjena u predrasudama i navikama koje se sporo i…

Opširnije →
Dodelјene Godišnje medijske nagrade za toleranciju Poverenika i OEBS-a

U okviru Godišnje konferencije „Prvi regionalni forum tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope“ po drugi put su dodelјene Godišnje medijske nagrade za toleranciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i OEBS-a. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i šef misije OEBS-a Andrea Oricio naglasili su značaj i ulogu medija u izgradnji tolerantnog društva, bez diskriminacije. Šefica kabineta poverenice…

Opširnije →
Konferencija povodom Međunarodnog dana tolerancije – 16. novembar 2016.

Konferencija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti „Prvi regionalni forum tela za ravnopravnost Jugoistočne Evrope“ ima za cilј uspostavlјanje delotvornog modela regionalne saradnje tela za ravnopravnost iz država regiona, koji će doprineti unapređenju rada na zaštiti lјudskih prava i promociji ravnopravnosti. Skup će otvoriti poverenica Brankica Janković. Posebna pažnja biće posvećena temi efikasnijeg suzbijanja diskriminacije u oblasti…

Opširnije →
Diskriminаciја nа оsnоvu stаrоsnоg dоbа u оblаsti zаpоšlјаvаnjа tеmа оvоgоdišnjеg tаkmičеnjа Moot Court

Pоvеrеnik zа zаštitu rаvnоprаvnоsti, uz pоdršku Fоndаciје zа оtvоrеnо društvо, rаspisao je kоnkurs zа čеtvrtо pо rеdu tаkmičеnjе u simulаciјi suđеnjа u оblаsti zаštitе оd diskriminаciје. Теmа оvоgоdišnjе simulаciје suđеnjа bićе diskriminаciја nа оsnоvu stаrоsnоg dоbа u оblаsti zаpоšlјаvаnjа. Priјаvе, kао i svа pitаnjа u vеzi sа kоnkursоm, mоgu sе dоstаviti e-mailom nа аdrеsu: poverenik@ravnopravnost.gov.rs,…

Opširnije →
Četvrto Nacionalno takmičenje u simulaciji suđenja u oblasti zaštite od diskriminacije

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Fondacije za otvoreno društvo raspisuje konkurs za četvrto po redu takmičenje u simulaciji suđenja u oblasti zaštite od diskriminacije. Prijave, kao i sva pitanja u vezi sa konkursom, mogu se dostaviti e-mailom na adresu: poverenik@ravnopravnost.gov.rs. Rok za dostavljanje prijava je od 5. septembra do 20. oktobra 2016. godine. Simulacija…

Opširnije →
Ocene sa III Nacionalnog takmičenja u simulaciji suđenja u oblasti zaštite od diskriminacije

Повереник за заштиту равноправности објављује оцене са III Националног такмичења у симулацији суђења у области заштите од дискриминације, најбоље оцењену тужбу и најбоље оцењен одговор на тужбу. Победниk у писаном делу такмичења je тим Брезе. Прво место у усменом делу заузео је тим Стрибори, док је друго место у усменом делу освојио тим Багремови. Прво место…

Opširnije →
Proglašeni pobednici takmičenja u simulaciji suđenja u oblasti zaštite od diskriminacije

III Nacionalno takmičenje u simulaciji suđenja u oblasti zaštite od diskriminacije (Moot Court) završeno je juče u Beogradu proglašenjem pobednika i dodelom nagrada najboljim timovima, kao i najboljoj govornici. Studenti sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu pobedili su na ovogodišnjem takmičenju. Tim pod nazivom „Srtibori” činili su Milijana Tomić, Milica Stanković i Ivan Popovića. Tim…

Opširnije →
Polufinalno takmičenje studenata i studentkinja pravnih fakulteta u simulaciji suđenja u oblasti zaštite od diskriminacije

&nbsp;   <span style=”font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;”>Završni deo III nacionalnog takmičenja studenata pravnih fakulteta u Srbiji u simulaciji suđenja iz oblasti zaštite od diskriminacije (Moot Court) otvoriće u utorak, 15. decembra, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.</span>   Tema ovogodišnjeg takmičenja, koje organizuje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Fondacijom za…

Opširnije →
back to top