Pripreme za implementaciju globalnih standarda UN za zapošlјavanje LGBTI osoba

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa predstavnicima Tima Ujedinjenih nacija za lјudska prava u Srbiji kako bi se razmotrile mogućnosti za doprinos institucije Poverenika implementaciji globalnih standarda UN za zapošlјavanje LGBTI osoba u našoj zemlјi. Ovi standardi podrazumevaju poštovanje lјudskih prava LGBTI radnika, sprečavanje i eliminaciju diskriminacije na radnom mestu, kao i podršku pri radu i zapošlјavanju.

Poverenica je izrazila spremnost za angažovanje institucije u implementaciji standarda i naglasila da je u taj proces neophodno uklјučiti inspektorat za rad, kao i druge organe izvršne vlasti, kako bi ovi standardi bili uspešno primenjeni.

Šef Tima UN za za lјudska prava u Srbiji Milan Marković najavio je i realizaciju projekta usmerenog na pobolјšanje položaja osoba sa invaliditetom, naročito onih sa mentalnim invaliditetom. Ovaj projekat obuhvatiće i izmene zakonskih propisa o lišavanju poslovne sposobnosti kojim će osobama sa invaliditetom biti omogućeno da se aktivnije uklјuče u tržište rada, kao i da ostvare veću samostalnost u ekonomskim, društvenim i pravnim odnosima.

Print Friendly, PDF & Email
back to top