Predstavlјeni priručnici za borbu protiv diskriminacije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković otvorila je skup na kome su predstavlјeni priručnici za borbu protiv diskriminacije „Vodič za situaciono testiranje diskriminacije“ i „Vodič za stratešku parnicu“, izrađeni u saradnji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Centra za unapređenje pravnih studija. Priručnici su namenjeni organizacijama civilnog društva, advokatima i pravnicima koji se bave zaštitom od diskriminacije.

Poverenica Brankica Janković navela je da ovi vodiči predstavlјaju veoma koristan alat jer sadrže konkretne savete i primere koji se mogu primeniti na različite situacije u praksi. Ona je istakla da dokazivanje diskriminatornog postupanja nije uvek jednostavno, ali da svaki uspešno otkriven slučaj može napraviti veliki pomak u borbi protiv diskriminacije. Na skupu su govorili i Bilјana Brajtvajt iz Er Centra, Jovana Vuković iz organizacije Jednakost i Adam Vajs iz Evropskog centra za prava Roma, dok je moderator bio Saša Gajin iz Centra za unapređenje pravnih studija.

„Vodič za situaciono testiranje diskriminacije“ namenjen je aktivistima i aktivistkinjama koji se u okviru organizacija civilnog društva bore protiv diskriminacije u pojedinačnim slučajevima, naročito putem prikuplјanja dokaza o diskriminatornom postupanju. U njima se obrađuju teme među kojima su pojam situacionog testiranja, istorija, metodologija i principi na kojima se zasniva situaciono testiranje, vrste testiranja, oblasti u kojima se ono može koristiti.

„Vodič za stratešku parnicu“ je namenjen kako organizacijama civilnog društva tako i advokatima i pravnicima koji imaju nameru da pokretanjem postupaka za zaštitu od diskriminacije u pojedinačnim slučajevima doprinesu razvoju sudske prakse i postupanja organa vlasti u oblasti zabrane diskriminacije. Ovaj priručnik upućuje čitaoce na razmišlјanje o cilјu strateške parnice, izboru organa pred kojim se namerava pokrenuti postupak, odnosu advokata, stranke u postupku i organizacije civilnog društva u toku trajanja strateške parnice, upravlјanju informacijama i podacima vezanim za stratešku parnicu i drugim sličnim temama.

Skup su organizovali Centar za unapređenje pravnih studija u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i partnerskim organizacijama civilnog društva, Jednakost, AIRE Centar, Sivil Rajts Difenders, Edukacioni centar i Peščanik. Izradu vodiča i njihovo predstavlјanje je podržala Evropska Unija u okviru projekta „Obezbeđenje efektivne podrške članovima najdiskriminisanijih grupa i njihovim organizacijama“.

Print Friendly, PDF & Email
back to top