POVERENICA ZA ZAŠТIТU RAVNOPRAVNOSТI UPUТILA JE VLADI SRBIJE INICIJAТIVU ZA IZМENU I DOPUNU UREDBE O JEDNOKRAТNOJ NOVČANOJ POМOĆI

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je Vladi Srbije Inicijativu za izmenu i dopunu Uredbe o jednokratnoj novčanoj pomoći, koja bi podrazumevala uplatu bez podnošenja prijave, i to za nezaposlene, zatim osobe sa invaliditetom koje su korisnici prava na uvećan dodatak za negu, roditelјe, odnosno hranitelјe ili staratelјe koji ostvaruju pravo na dečji dodatak, kao i samostalne umetnike koji su u prethodnom periodu bili potpuno onemogućeni da obavlјaju svoju delatnost.

Poverenica je istovremeno inicirala i izmenu koja se odnosi na omogućavanje uplate novčane pomoći za osobe koje su lišene poslovne sposobnosti, tako što bi u njihovo ime zahtev podneli njihovi staratelјi. Ukazano je i da se nakon ukidanja vanrednog stanja, može dogoditi da jedan broj građana i građanki ne ispunjava uslov posedovanja važeće lične karte, jer nisu bili u mogućnosti da je produže, te je predlog da se za njih produži rok za podnošenje zahteva i nakon 5. juna, a predloženo je i da se razmotri mogućnost da pomoć bude uplaćena bez podnošenja prijave, i zaposlenima koji ostvaruju minimalnu zaradu

Inicijativa je upućena nakon obraćanja jednog broja građana i udruženja, koji su ukazali da su negativne posledice pandemije uticale više na neke druge kategorije stanovništva u odnosu na ostale građane i građanke Srbije. Set ekonomskih mera za podršku privredi Srbije pogođenoj posledicama epidemije, dobar je i važan, i zahvalјujući tome radna mesta su u najvećem broju slučajeva sačuvana, ali nisu svi bili pogođeni u istoj meri, zbog čega navedene društvene grupe predstavlјaju naše najugroženije građane i građanke, zaklјučuje poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top