Poverenica učestvovala na tribini “Građani poslednjeg reda”

Godinama unazad su osobe sa invaliditetom i pripadnici i pripadnice romske nacionalne manjine društvene grupe koje se izuzetno često suočavaju sa diskriminacijom i o njihovom položaju ne govore samo statistički podaci o broju pritužbi Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, nego i brojna relevantna istraživanja i analize, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na tribini “Građani poslednjeg reda” u Pančevu.

Ona je naglasila da dobar zakonodavni okvir, kakav imamo u Srbiji, ne znači nužno pravdu i pravednije društvo i da su najveće prepreke predrasude i stereotipni stavovi o pojedinim društvenim grupama koje je izuzetno teško prevazići, ali i neprimenjivanje postojećih zakona u praksi.

Poverenica je podsetila da, uprkos brojnim izazovima, postoje pomaci u poboljšanju položaja ovih društvenih grupa, pre svega kada govorimo o obrazovnom sistemu, zdravstvenoj zaštiti i određenom broju usluga socijalne zaštite, ali i upozorila da više treba uraditi na uključivanju romske dece u sistem predškolskog obrazovanja jer je to ključna karika u odrastanju, te od toga zavisi i izlazak iz začaranog kruga siromaštva i socijalne isključenosti.

Slavica Vasić iz nevladine organizacije Romski ženski centar Bibija istakla je da je siromaštvo osnovna prepreka socijalnog uključivanju Roma i Romkinja, kao i diskriminacija, ali i da postoji otpor većinskog stanovništva kada se primenjuju mere afirmativne akcije za ovu društvenu grupu.

Marijana Marić iz nevladine organizacije VelikiMali upozorila je na težak položaj dece sa invaliditetom koja su još uvek često diskriminisana u oblasti obrazovanja, te da postoje brojne predrasude kako je ovoj deci bolje u institucijama umesto u porodičnom okruženju i da nisu sposobna da pohađaju redovne škole.

Moderatorka skupa novinarka Danica Vučenić podsetila je da, kada govorimo o položaju ovih ranjivih grupa, nema nevinih i da smo svi na neki način saučesnici u diskriminaciji, počev od državnih institucija, građana, članova porodice, pa i desničarskih organizacija.

Tribina pod nazivom “Građani poslednjeg reda” održana je u klubu “Kupe” u Pančevu, u organizaciji udruženja građana Peščanik, uz podršku ambasade Kraljevine Holandije.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/rs/poverenica-ucestvovala-na-tribini-gradani-poslednjeg-reda">
back to top