POVERENICA U RADNOJ POSETI NOVOM PAZARU

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković posetila je Novi Pazar gde je studentima i studentkinjama Internacionalnog univerziteta govorila o ulozi institucije u zaštiti od diskriminacije, nakon čega se sastala sa više organizacija civilnog društva, a zatim obišla regionalnu kancelariju Poverenika u tom gradu.

Ustav i zakoni Republike Srbije zabranjuju diskriminaciju po osnovu pola, nacionalne pripadnosti, etničkog porekla, verskog ubeđenja i drugih ličnih svojstva, ali sam zakon nije dovolјan da stvori pravedno i tolerantno društvo, već se mora izgraditi svest o neophodnosti njegove pune i dosledne primene, istakla je poverenica ukazavši da je suzbijanje diskriminacije zadatak svakog demokratskog društva. Ona je pozvala studente i studentkinje da u svakoj situaciji reaguju i upute osobu koja je pretpela diskriminaciju da podnese pritužbu, naglasivši  da institucija na čijem je čelu pruža jednaku pravnu zaštitu svim građanima i građankama Srbije.

Na sastanku sa predstavnicima i predstavnicama Sandžačkog odbora za zaštitu lјudskih prava i sloboda, Urban Ina i Kulturnog centra DamaD, razgovaralo se o klјučnim pitanjima i problemima sa kojima se ove organizacije susreću u svom radu na unapređenju lјudskih prava. Janković je pružila punu podršku njihovom aktivnostima i još jednom osudila pretnje koje su nedavno upućene organizacijama civilnog društva. Poverenica je istakla izuzetno dobru saradnju sa ovim organizacijama i zaklјučila da su oni značajni partneri instituciji na putu dostizanja pune ravnopravnosti, uvažavanja različitosti i poštovanja lјudskih prava svakog građanina i građanke.

Posetu Novom Pazaru, Brankica Janković završila je sastankom sa Mikaelom Turman, šeficom Kancelarije OEBS-a u tom gradu.

Print Friendly, PDF & Email
back to top