POVERENICA SA STUDENTIMA O ZNAČAJU PRAVNE NAUKE U BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prisustvovala je svečanom obeležavanju početka nove školske godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union gde je  budućim pravnicima,  poželela dobrodošlicu u svet pravne nauke. Ona je pravnu nauku  opisala kao umetnost dobrog i jednakog, veoma važnu u kreiranju demokratskog društva oslobodjenog stereotipa.

Janković je poručila studentima prava da u društvu koje stvaramo, važno mesto zauzima institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao     nеzаvisаn i spеciјаlizоvаn organ i centralni državni mehanizam zа bоrbu prоtiv svih оblikа i vidоvа diskriminаciје.

Uz želje za uspeh tokom studija, poverenica je studentima poručila da institucija Poverenika studentima pravnih fakulteta pruža priliku da provere svoje znanje iz oblasti zaštite od diskriminacije, tako što tradicionalno оrgаnizuје nаciоnаlnо tаkmičеnjе studеnаtа prаvnih fаkultеtа u Srbiјi u simulаciјi suđеnjа, moot court koje je i edukativno i zanimljivo.

Na svečanosti povodom početka nove školske godine, studentima su se obratili i prof.dr Nebojša Šarkić, dekan i Violeta Deširović, prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Print Friendly, PDF & Email
back to top