Poverenica sa studentima i studentkinjama Pravnog fakulteta

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je predavanje studentima četvrte godine Pravnog fakulteta u Beogradu o ulozi institucije Poverenika u borbi protiv diskriminacije i zaštiti ravnopravnosti. Poverenica je studentima i studentkinjama predstavila primere iz prakse institucije, ali i slučajeve u kojima je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti reagovao podnošenjem krivičnih prijava.
„Vreme u kome živimo je izazovnije nego pre, a internet i društvene mreže otvorili su nove vidove komunikacije i prostor gde svako može da iskaže svoje mišljenje ali i da nažalost  širi diskriminaciju ili govor mržnje. Takođe, savremena dostignuća u medicini vode ka sve dužem životnom veku ljudi, što može izazvati veće međugeneracijsko nerazumevanje. Mladi ipak imaju drugačiji pristup tehnologiji i nadam se, bolje ideje za njihovu upotrebu,“ istakla je poverenica Janković.
Poverenica je pozvala studente i studentkinje da uvek reaguju i upute osobu koja je pretpela diskriminaciju da podnesu pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/rs/poverenica-sa-studentima-i-studentkinjama-pravnog-fakulteta-2">
back to top