Poverenica sa studеntima i studеntkinjama društvеnо-humаnističkih nаukа

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je predavanje studеntе i studеntkinjе društvеnо-humаnističkih nаukа pod nazivom “Žene u politici – rodno ravnopravne ili ne?”

Poverenica Janković je istakla da se žene, i pored dobrog zakonskog okvira i mehanizama za zaštitu ravnopravnosti, još uvek suočavaju sa ogoljenim i prikrivenim oblicima omalovažavanja, ponižavanja, isključivanja, pa i nasilja, samo zato što su žene.

“Svedoci smo značajnih pomaka u sferi rodne ravnopravnosti u političkom i javnom životu Srbije, jer se žene nalaze na nekim od najznačajnih položaja. Međutim, i u ovoj oblasti se suočavaju sa preprekama, kao što su nedovoljna zastupljenost pre svega na lokalnom nivou, mala vidljivost žena iz manjinskih grupa, kao i dalje postojanje stereotipnih rodnih obrazaca i nedovoljna osnaženost političarki i žena na mestima odlučivanja”, istakla je poverenica.

Studenti i studentkinje interesovali su se posebno za slučajeve iz prakse institucije Poverenika, a bilo je reči i o važnosti medija u promovisanju rodne ravnopravnosti.

Seminar je održan u organizaciji Centra za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih – CEDEM,  uz pоdršku Мinistаrstvа prоsvеtе, nаukе i tеhnоlоškоg rаzvоја i Fаkultеtа pоlitičkih nаukа.

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/rs/poverenica-sa-stud%D0%B5ntima-i-stud%D0%B5ntkinjama-drustv%D0%B5n%D0%BE-hum%D0%B0nistickih-n%D0%B0uk%D0%B0">
back to top