Poverenica sa polaznicima Letnje škole Pokrajinskog zaštitnika građana

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je predavanje o ulozi institucije poverenika u zaštiti od diskriminacije u okviru Letnje škole Pokrajinskog zaštitnika građana u Vršcu.
Janković je istakla da je vrlo važno da mladi ljudi razumeju da diskriminacija predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava i da borba protiv nje može biti uspešna jedino ako se svako od nas uključi i da svoj doprinos.
“Ako ne možemo da sa oslobodimo predrasuda nećemo moći dobro da obavljamo svoj posao pravnika ili socijalnog radnika ali ni bilo koji drugi“ istakla je Jankovć.
Poverenica je predstavila i nekoliko tipičnih primera iz prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i specifične probleme sa kojima se susreću građani i građanke koji pripadaju najčešće diskriminisanim društvenim grupama.
Polaznici i polaznice ove škole imali su priliku da se upoznaju sa pojmom i uzrocima diskriminacije, oblicima u kojima se ona javlja i mehanizmima za njeno suzbijanje. Među njima je bilo najviše studenata – sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Pravnog fakulteta “Lazar Vrtakić” iz Novog Sada.
Letnju školu o zaštiti od diskriminacije otvorili su Pokrajinski zaštitnik građana Zoran Pavlović i viši savetnik za ljudska prava i diskriminaciju pri Misiji OEBS-a u Srbiji Džejms Stokstil, dok su među predavačima bili još i Tamaš Korhec sudija Ustavnog suda Srbije, Zorica Mršević naučna savetnica u IDN, Goran Miletić iz organizacije Civil Right Defenders, kao i predstavnici drugih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Print Friendly, PDF & Email
back to top