Poverenica razgovarala sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem, prvi put nakon izbora. Ministar i poverenica razgovarali su o unapređenju zakonodavnog okvira i mera u cilju poboljšanja zaštite marginalizovanih i manjinskih grupa u Srbiji.

Selaković i Janković su se usaglasili da i dalje postoje slučajevi, ne samo u pravosuđu, već i u celom društvu gde zbog različitih okolnosti dolazi do neravnopravnog položaja, kako između samih građana, tako i između građana i institucija. Oni su istakli da sa druge strane dolazi i do situacija u kojima postoji zloupotreba prava od strane samih građana ili nosilaca određenih funkcija u društvu u odnosu na državu i njene institucije.

Poverenica Janković je naglasila važnost što hitnijeg donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji bi na najdelotvorniji način omogućio svim građanima i građankama da ravnopravno ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Tokom razgovora, ministar Selaković je istakao veći doprinos zaštiti građana i građanki pred sudovima, prema novim zakonskim rešenjima koja su propisana usvojenim Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Ovaj zakon, kako je naveo ministar, Savet Evrope ocenio je kao jedan od najboljih zakona te vrste u ovom delu Evrope, koji će svakako doprineti povećanju odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija i efikasnosti pravosuđa.

Jedna od tema sastanka bilo je i unapređenje efikasnosti i delotvornosti u pružanju porodičnopravne i krivičnopravne zaštite od nasilja u porodici. Ministar Selaković predložio je da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u svojstvu posmatrača učestvuje u radnoj grupi koju je ministarstvo oformilo nakon tragičnih slučajeva u kojima su stradale žene, žrtve nasilja u porodici. Predstavnik Poverenika, na taj način moći će da doprinese poboljšanju zakonskih rešenja koja se planiraju u ovoj oblasti.

Na kraju sastanka, Janković i Selaković razgovarali su i o najvažnijim rešenjima predviđenim Nacrtom građanskog zakonika, posebno onim koji se odnose na LGBT populaciju, kao i surogat majčinstvo.

Sastanku u ministarstvu pravde prisustvovale su i šefica Kabineta Antigona Andonov i samostalna savetnica Marija Zarić, kao i šef Kabineta Nikola Savić i savetnica za medije Milica Vučković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top