Poverenica posetila romsko naselјe na Čukarici

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković posetila je nefomalno romsko naselјe na Čukarici u okviru kampanje „Na kafi kod…“ i razgovarala sa Romkinjama o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju.

O položaju Roma i Romkinja ne treba da govorimo samo na Svetski dan Roma ili u okviru Meseca ženskog romskog aktivizma, nego svakodnevno, a pravu sliku možemo dobiti tek kada izađemo na teren, obiđemo neka od romskih naselјa i razgovaramo sa našim sugrađanima i sugrađankama, rekla je poverenica Janković.

Treba da budemo potpuno svesni da do promena ne može doći preko noći, ali ipak moram naglasiti da je u poslednjih nekoliko godina Republika Srbija dosta toga učinila da se kvalitet života pripadnika romske nacionalne manjine pobolјša, rekla je poverenica i kao dobar primer istakla omogućavanje prijavlјivanja boravišta na adrese za socijalni rad čime se značajno smanjio broj pravno nevidlјivih lica.

Ona je naglasila da je dobar primer iz prakse i činjenica da je u romskom naselјu zatekla romsku zdravstvenu medijatorku i da bi takav model trebalo da bude dobar primer i drugim organima vlasti koji su nadležni za oblasti života u kojima je Romima i Romkinjama pomoć najpotrebnija, pre svega u oblasti obrazovanja.

U razgovoru sa poverenicom, Romkinje su istakle da su najčešći problemi sa kojima se suočavaju otežan upis dece u određene škole, rodne uloge pravdane tradicijom i romskom kulturom, maloletnički brakovi, nezaposlenost, a nije retko ni nasilјe u porodici.

Akcija „Na kafi kod…“ organizovana je u okviru Meseca romskog ženskog aktivizma čiji je cilј da se predstavnicima institucija skrene pažnja na položaj Romkinja u Republici Srbiji i da se u neposrednom razgovoru načine konkretni pomaci u unapređenju kvaliteta njihovog života.

Print Friendly, PDF & Email
back to top