Poverenica o uklјučivanju žena u sektor bezbednosti i odbrane

Uprkos duboko ukorenjenim stereotipima i predrasudama, a  zahvalјujući jasnoj političkoj volјi, angažovanju državnih organa, ali i aktivizmu organizacija civilnog društva i akademske zajednice, prvi NAP je uspešno priveden kraju u sektoru bezbednosti, istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na predstavlјanju rezultata projekta „Kreni napred“ realizovanog u okviru Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 Saveta Bezbednosti UN „Žene, mir i bezbednost u RS 2017-2020“.

Poverenica je rekla da danas imamo izuzetne žene sa visokim vojnim činovima, doktorskim zvanjima i ozbilјnim ekspertskim statusom koje se zbog stereotipa i predrasuda na profesionalnom putu suočavaju sa fenomenom „staklenog plafona“ odnosno nemogućnošću da napreduju. Citirajući Martina Lutera Kinga, ona je rekla da postoji vreme kada se mora zauzeti stav koji nije ni bezbedan, ni politički, ni popularan, ali se mora zauzeti jer nam savest govori da je ispravan. Zbog toga NAP definišemo kao temelј i prekretnicu koji će pokazati da li smo ostali privrženi proklamovanim vrednostima, posebno većem učešću žena u sektoru bezbednosti i da li smo spremni da napravimo veliki korak napred u njihovoj primeni. Prevazilaženje stereotipnog i konzervativnog odnosa prema ženama u svim segmentima života doprinosi stvaranju otvorenog društva koje odlikuju solidarnost, ravnopravnost i blagostanje, poručila je Janković.

Na skupu o predstavlјanju rezultata projekta „Kreni napred“ učestvovali su i ministarka u Vladi Srbije Slavica Đukić Dejanović i Nataša Milojević, predsednica Fonda socijalne i demokratske inicijative.

Print Friendly, PDF & Email
back to top