Poverenica na skupu povodom izrade polaznih osnova Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na dvodnevnom  skupu povodom izrade polaznih osnova za izradu Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, na kome je istakla da je jako važno da sve što bude propisano novim zakonom ne ostane “mrtvo slovo na papiru”, ali i da se, takođe, mora voditi računa o efektima tih propisa i njihovoj usaglašenosti u realnom životu.

Janković je navela da je diskriminacija žena najviše izražena u oblasti rada i zapošlјavanja,  što je posledica tradicionalnih odnosa i rodnih uloga u našem društvu. “To je nešto što se ne može izmeniti jednim zakonom, već se menja u našoj kulturi, nauci, medijima, obrazovanju. To su klјučne oblasti za izmene onih rodnih obrazaca koje se kasnije odražavaju na diskriminaciju na tržištu rada” navela je poverenica. Ona je posebno istakla da u našem društvu mora da postoji nulta toleranicija za seksizam, seksualno uznemiravanje i mizoginiju.

Poverenica je skrenula pažnju i na mere iz oblasti socijalne politike i zdravstvene zaštite koje mogu doprineti unapređenju rodne ravnopravnosti, kao što su izmene spornih odredbi Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom,  donošenje odgovarajućih mera za usklađivanje rada i roditelјstva i drugih usluga u zajednici, ali i neophodnost efikasnijeg suzbijanja nasilјa u porodici i razbijanja stereotipa o podeli rodnih uloga.

Na skupu, održanom u organizaciji Ministarstva za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog, svoje stavove na temu unapređenja rodne ravnopravnosti dali su i predstavnici više vladnih i nevladinih organizacija.

Print Friendly, PDF & Email
back to top