POVERENICA NA RADIONICI ZA OSNAŽIVANјE ŽENA SA INVALIDITETOM

Žene sa invaliditetom izložene su višestrukoj diskriminaciji  po osnovu invaliditeta i pola, što pokazuje i praksa Poverenika, što ih čini marginalizovanom grupom,  rekla je povrenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na otvranju radionice  „Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za veće učešće na rukovodećim pozicijama u organizacijama osoba sa invnaliditetom i ženskim organizacijama.“

Ističući značaj ovakvih aktivnosti koje su zajednički u okviru projekta sproveli Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom i UN Women Srbija, Janković je navela da je istraživanje koje je takođe sprovedeno, prvi i neophodan korak u prikuplјanju tačnih podataka o broju udruženja osoba sa invaliditetom kao i ženskih organizacija i skeniranja trenutnog stanja i problema, kao preduslova za kreiranje kvalitetnih politika i aktivnih mera  podrške.

Osvrćući se na rezultate ankete koja je pokazala da žena na rukovodećim i menadžerskim  pozicijama u pomenutim organizacijama ima jako malo, poverenica je istakla  da je neophodno pružiti im inicijalnu podršku, ohrabrenje, mogućnost obrazovanja i adekvatnih usluga kako bi mogle da aktino učstvuju u svakodnevnom životu i dostižu i rukovodeće pozicije.

Na radioci su govorile i direktorka Kancelarije za lјudska i manjinska prava Suzana Paunović kao i predstvanice nekoliko udruženja osoba sa invaliditetom i ženskih organizacija civilnog društva.

Print Friendly, PDF & Email
back to top