Poverenica na predstavlјanju Komentara Konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prisustvovala je skupu na kojem je predstavlјen Komentar Konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda u izdanju Službenog Glasnika.

Ova ekspertska publikacija rad je grupe autora, među kojima su sudije, advokati, profesori i nekadašnji sudija Evropskog suda za lјudska prava i državni zastupnik pred Evropskim sudom. Konvencija obavezuje Srbiju od 2004. godine i njene odredbe predstavlјaju deo unutrašnjeg prava naše države.

Na predstavlјanju su govorili Dragolјub Popović, advokat i bivši sudija Evropskog suda za lјudska prava u Strazburu, Marija Draškić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Violeta Beširević, profesorka Pravnog fakulteta Union u Beogradu i Tanasije Marinković, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Print Friendly, PDF & Email
back to top