POVERENICA NA OKRUGLOM STOLU „ SOLIDARNOST SA STARIMA“

Imajući u vidu trenutnu demografsku sliku da je svaki peti stanovnik Srbije stariji od 60 godina i očekivane tendencije u pogledu prirodnog priraštaja i starenja stanovništva uopšte, društvena inkluzija starijih bi trebalo da bude na samom vrhu prioriteta prilikom formiranja javnih politika, naglasila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na okruglom stolu „Solidarnost sa starima“.

Briga države i društva o starima složenije je pitanje od održivosti penzijskog sistema, poručila je Janković i dodala da pitanje odnosa prema starijima, zahteva sistemski pristup i rešenja. Ona je, takođe naglasila, da je neophodna sveobuhvatna analiza i reforma postojećeg sistema penzijsko invalidskog osiguranja i zdravstveno socijalne zaštite, kako bi se sistem unapredio i stvorio pravednije uslove za sve građane.

Janković je naglasila da su stariji na selu posebno ugroženi, zbog čega je Ministarstvu za rad,boračka i socijalna pitanja uputila Inicijativu za izmenu Zakona o socijalnoj zaštiti u delu koji se odnosi na propisanu površinu zemljišta kao opšti uslov za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć pojedincima, odnosno porodicama. Razlog za pokretanje te inicijative, je po rečima poverenice, činjenica da su staračka porodična domaćinstva koja raspolažu površinom zemljišta većom od propisane, često na ivici siromaštva i da im je nephodna pomoć.

Na okruglom stolu „Solidarnost sa starima“ u organizaciji nedeljnika „Vreme“ u okviru evropskog projekta „Dražava i solidarnost“ govorili su i Nadežda Satarić iz nevladine organizacije „Amiti“, Miloš Grabundžija iz Sindikata penzionera Srbije i Mihajlo Radović iz Udruženja sindikata penzionera.

Print Friendly, PDF & Email
back to top