POVERENICA NA KONFERENCIJI U ČAČKU POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILjA NAD ŽENAMA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je na konferenciji “Nasilјe u porodici – rodni i starosni aspekt” koja je održana u Skupštini grada Čačka, povodom Međunarodnog dana za borbu protiv nasilјa nad ženama i jubilarne godišnjice Centra za socijalni rad grada Čačka.

Napominjući da je porodično, partnersko i nasilјe nad decom i starijima jedan od najvećih društvenih problema, poverenica Janković je istakla značaj kvalitetne saradnje nadležnih organa u suzbijanju ove pojave, kao i da je donošenjem novog Zakona o sprečavanju nasilјa u porodici postignut značajan napredak u efikasnom odgovoru države na pojavu nasilјa.

Poverenica je naglasila da iskustva pokazuju da je neophodno više uklјučiti i akademsku i naučnu zajednicu kako bi se dobila dublјa analiza slučajeva porodičnog nasilјa, ustanovilo šta je pogrešno postavlјeno u porodici, obrazovanju i drugim važnim oblastima života, kao i šta treba najpre menjati i kako efikasno raditi na sprečavanju nasilјa.

“Svaka žena koja prijavi nasilnika kako bi izašla iz začaranog kruga nasilјa, čini mnogo ne samo za sebe, već i za svoju decu, druge žene, ali i starije članove koji su takođe izloženi psihičkom i fizičkom zlostavlјanju u krugu porodice, iako ono često ostaje skriveno”, navela je poverenica. Ona je dodala da je za generacije koje dolaze veoma važno da u medijima žene ne budu prikazane samo u rubrikama crne hronike, estrade ili kulinarstva, već da se više pažnje posveti njihovom doprinosu političkom, naučnom i društvenom životu.

Na skupu su predstavlјena rezultati uspešne saradnje Centra za socijalni rad, policije, tužilaštva i sudova u Čačku i Ivanjici, a govorile su i zamenica gradonačelnika Čačka Milica Dačić, direktorka Centra za socijalni rad grada Čačka Branimirka Radosavčević i Ivana Kostić iz Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku.

Print Friendly, PDF & Email
back to top