Poverenica na konferenciji o uvođenju rodne perspektive u politike visokog obrazovanja

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na međunarodnoj konferenciji na „Ka sveobuhvatnim rešenjima uvođenja rodne perspektive u politike visokog obrazovanja“ koji je organizovao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu uz podršku Misije OEBS-a.

Poverenica je istakla da pravna jednakost nije dovoljna, s obzirom da su zbog određenih običaja i društvenih obrazaca ponašanja, žene i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce i naglasila da je sistem obrazovanja tačka od koje treba krenuti kako bi se promenili rodni stereotipi.

U visokom obrazovanju nije dovoljno da se steknu samo akademska znanja o određenoj oblasti, već i da se steknu znanja o rodnoj ravnopravnosti, rekla je poverenica i ukazala da možda najveći izazov predstavlja marginalizacija uloge obrazovanja, kao što je slučaj sa profesijama u kojima većinu čine žene, poput prosvete, zdravstvene i socijalne zaštite, itd..

Potrebno je propisati obavezu svih organa javne vlasti i privatnih poslodavaca da razviju interne mehanizme za suzbijanje i zaštitu od diskriminacije i vođenje rodno balansirane kadrovske politike, integrisati u nastavne programe teme koje razvijaju kulturu mira, tolerancije, razumevanja i uvažavanja različitosti, rodne ravnopravnosti i nediskriminacije, a iz nastavnih materijala ukloniti diskriminatorne sadržaje i sadržaje koji podržavaju stereotipe i predrasude, zaključila je poverenica.

Na konferenciji je učestvovao veliki broj stručnjaka i eksperata u oblasti međunarodnog prava, rodne ravnopravnosti, visokog obrazovanja i socioloških nauka sa univerziteta u Srbiji, kao i iz Finske, Britanije, Nemačke, Holandije, Švedske, kao i prorektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović, šefica Tima za pregovore o pristupanju EU Tanja Miščević, predsednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović, itd.

Print Friendly, PDF & Email
back to top