Poverenica na konferenciji “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih”

Položaj starijih građana i građanki ne zavisi samo od države, već od društva u celini i zaštita njihovih prava mora biti stavlјena u fokus, zbog čega je potrebno unapređenje posebno ekonomsko-socijalnih prava starijih u Srbiji, istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na konferenciji „Inicijativa za socijalno uklјučivanje starijih“  koju je organizovao Crveni krst Srbije.

Osim demografske slike menjaju se i društvene okolnosti pa i tradicionalna uloga porodice, životni i radni vek je duži, što je izazov u obezbeđivanju i kreiranju usluga namenjenih starijim sugrađanima i sugrađankama, posebno u cilјu njihovog socijalnog uklјučivanja u sve oblasti društvenog života.

Stariji predstavlјaju vredan resurs i njihov doprinos razvijanju društva u celini je neprocenlјiv, naglasila je poverenica.

Na konferenciji su govorili i Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije, Hikolas Bizel, šef sektora operacija – Delegacija Evropske unije u Beogradu, Sabin Krojsenbruner, zamenica šefa misije Austrijske ambasade u Beogradu, Erika Vinkler, predstavnica Federalnog ministarstva za rad, socijalna pitanja, zdravlјe i zaštitu potrošača Republike Austrije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top