Poverenica Janković podnela Godišnji izveštaj za 2017.godinu Narodnoj skupštini

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije Redovan godišnji izveštaj o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2017. godinu.

Najviše pritužbi podneto je zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta, skoro petina od ukupnog broja. Slede pritužbe zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba, a gotovo u istom broju, kao osnov diskriminacije, sledi pol.

Kada su u pitanju oblasti diskriminacije, na prvom mestu je, kao i prošle godine, oblast rada i zapošlјavanja na koju se odnosi gotovo svaka treća podneta pritužba, zatim sledi oblast koja se odnosi na postupke pred organima javne vlasti, dok su na trećem mestu pritužbe zbog diskriminacije u pružanju javnih usluga i korišćenja objekata i površina.

U izveštaju je dato 29 preporuka za suzbijanje diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti, među kojima su: intenziviranje rada na unapređivanju arhitektonske i informacione pristupačnosti osobama sa invaliditetom i obezbeđivanje uslova za puno ostvarivanje svih zagarantovanih prava (npr. izbornog prava); usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći; intenziviranje rada na pobolјšanju položaja starijih, naročito u ruralnim krajevima i nepristupačnim područjima; preduzimanje mera i aktivnosti kako bi se obezbedilo uklјučivanje i podsticanje ravnomerne zastuplјenosti žena i muškaraca u svim sferama političkog i javnog odlučivanja u vršenju javnih funkcija u organima jedinica lokalne samouprave; preduzimanje mere za podsticanje zapošlјavanja i ženskog preduzetništva u cilјu ekonomskog osnaživanja žena; unapređivanje položaja Roma, posebno Romkinja, u pogledu obezbeđivanja ličnih dokumenata, pristupa adekvatnom stanovanju, zdravstvenim, obrazovnim i uslugama socijalne zaštite, kao i zapošlјavanju; unapređivanje pravnog položaja transpolnih osoba; preduzimanje mera za odgovorno izveštavanje koje ne sme da karakteriše govor mržnje, senzacionalizam, seksizam, mizoginija, diskriminatorni stavovi i uvredlјivo izveštavanje o osobama drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta ili drugih marginalizovanih društvenih grupa, kao i druge preporuke.

Print Friendly, PDF & Email
back to top