Obaveštenje za javnost – „Еkološki pokret Novog Sada“ diskriminisao na osnovu nacionalne pripadnosti

 

OBAVEŠTENјE ZA JAVNOST

 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je u postupku po pritužbi advokata Slobodana Belјanskog, podnete u ime i uz saglasnost Stanka Krstina iz Novog Sada, dala mišlјenje da su udruženje građana „Ekološki pokret Novog Sada“ i zastupnik ovog udruženja Nikola Aleksića iz Novog Sada počinili akt diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti i prekršili odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Pritužba je podneta povodom „Saopštenja za javnost o novom napadu na ličnost Nikole Aleksića i Ekološki pokret Novog Sada” objavlјenog na internet stranici ovog udruženja i na društvenoj mreži Fejsbuk. Podnosilac pritužbe smatra da se ovim saopštenjem protiv njega nastavlјa diskriminatorno postupanje udruženja građana „Ekološki pokret Novog Sada“ i Nikole Aleksića nizom kvalifikacija koje se dovode u vezu sa njegovom pripadnošću hrvatskoj nacionalnoj manjini. Iako mu je zahtev za izjašnjenje na navode iz pritužbe uredno dostavlјen, zastupnik udruženja građana „Ekološki pokret Novog Sada“  Nikola Aleksić se nije izjasnio, pa su poverenici za zaštitu ravnopravnosti bili dostupni navodi iz pritužbe i dostavlјeni dokazi. U toku postupka je utvrđeno da se stavovi izneti u saopštenju za javnost udruženja građana „Ekološki pokret Novog Sada“  odnose na Stanka Krstina, iako nije naveden imenom i prezimenom, s obzirom da se iz sadržine saopštenja za javnost nesumnjivo može utvrditi da je u pitanju Stanko Krstin.

Ovim saopštenjem za javnost Ekološkog pokreta Novi Sad, izražene su ideje i stavovi koji su uznemirujući i ponižavajući i kojima se vređa dostojanstvo Stanka Krstina na osnovu nacionalne pripadnosti.

Nikoli Aleksiću preporučeno je da na internet stranici udruženja građana „Ekološki pokret Novog Sada“ objavi pisano izvinjenje Stanku Krstinu povodom stavova iznetih u tekstu saopštenja za javnost, kao i da ubuduće ne daje saopštenja i izjave kojima se vređa dostojanstvo pripadnika i pripadnica hrvatske ili bilo koje druge nacionalne manjine.

S obzirom da Nikola Aleksić nije postupio po preporukama, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, o tome obaveštava javnost.

Print Friendly, PDF & Email
back to top