Vesti

POVERENICA NA OTVARANJU PRVOG DROP-IN CENTRA ZA LGBT OSOBE U BEOGRADU

Uspostavljanje i otvaranje Drop-in centra za LGBT osobe veoma je važan korak za oblast ljudskih prava, jer se i pored određenih pomaka, LGBT populacija a posebno transrodne i transpolne osobe suočavaju sa različitim teškoćama. Janković je istakla da potraga za identitetom za svakog od nas počinje od malena, ali da je taj put daleko teži…

Opširnije →
Poverenica u radnoj poseti Holandiji

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković boravila je u radnoj poseti Holandiji gde je posetila više institucija i organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, ravnopravnosti i borbom protiv diskriminacije. Na sastancima sa sa potpredsednikom Holandskog tela za ljudska prava Jan Peter Lofom i  ambasadorkom za ljudska prava Mariet Šurman bilo je reči o stanju…

Opširnije →
DELEGACIJA SVETSKE BANKE U POSETI POVERENIKU ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Predstavnici Svetske banke Klifton Kortez i Dominik Kohler posetili su instituciju Poverneika za zaštitu ravnopravnosti. Poverenica Brankica Janković ih je upoznala sa nadležnostima institucije, kao i sa glavnim pokazatelјima o stanju u oblasti ravnopravnosti i zaštiti od diskrimiancije, iznetim u redovnom godišnjem izveštaju. Na sastanku je bilo reči o podršci Svetske banke aktivnostima koje mogu…

Opširnije →
VIŠE ŽENA NA MESTIMA ODLUČIVANJA REGIONALNI CILJ

Ceo region ali i Evropa suоčаvајu sе sa činjenicom da su, uprkos  naporima, žеnе suštinski оnеmоgućеnе dа učеstvuјu u оdlučivаnju, u istoj mеri kao muškаrci, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, na na konferenciji “Za više žena na mestima odlučivanja“, u organizaciji Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Pozivajući se na istraživanje Petersonovog instituta…

Opširnije →
POTPISANO “PARTNERSTVO ZA RAVNOPRAVNOST” SA KOMPANIJOM LIDL

Kompanija “Lidl” potpisala je “Partnerstvo za ravnopravnost”  Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u cilјu unapređenja i poštovanja načela ravnopravnosti, jednakih šansi za rad i zapošlјavanje svih građana i građanki.   Poverenica  Brankica Janković je istakla da poslodavci treba da budu svesni činjenice da biznis i lјudska prava nisu na različtim, već na istoj strani i naglasila…

Opširnije →
POVERENICA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI U SARAJEVU

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu „10 godina protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini“, gde je upoznala učesnike sa razvijenom praksom zaštite građana i građanki od diskriminacije u Srbiji i visokim procentom postupanja po preporukama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republici Srbiji. Uz čestitke povodom desetogodišnjice rada kolegama iz…

Opširnije →
DELEGACIJA SAVETA EVROPE U POSETI POVERENIKU ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Delegacija Saveta Evrope savetodavni Komitet za zaštitu nacionalnih manjina   Mari Hagsgard,Piter Vil, Edit Žiobien i Žan Tjen Kautzman posetili su instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Predstavnice Poverenika su članove delegacije SE upoznale sa svojim aktivnostima i klјučnim problemima u oblasti zaštite ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na pitanje diskriminacije i položaja nacionalnih manjina, posebno Romske. Predstavnike…

Opširnije →
POVERENICA NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA SAVEZA GLUVIH I NAGLUVIH SRBIJE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa predstavnicima Saveza gluvih i nagluvih Srbije sa kojima je razgovarala o njihovom položaju i mogućnostima da on bude unapređen. Radno-pravni status sudskih tumača za znakovni jezik, položaj gluvih sportista koji nisu uklјučeni u Paraolimpijski Komitet Srbije, način plaćanja taksi kod notara za overu dokumenata, lista medicinskih…

Opširnije →
Poverenica sa predstavnicama Udruženja poslovnih žena

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i predstavnice Udruženja poslovnih žena Srbije organizovale su drugi godišnji sastanak posvećen razvoju ženskog preduzetništva u Srbiji, kome je prisustvovalo oko 20 uspešnih direktorki i vlasnica kompanija, sa ciljem da se formulišu konkretni zahtevi koji će biti upućeni Vladi Republike Srbije. Kroz redovne susrete sa preduzetnicama imamo priliku da…

Opširnije →
Poverenica o ulozi poslovnog sektora u smanjivanju rodnog jaza

“Dobro je da zvoni berzansko zvono za rodnu ravnopravnost, dobro je da zvone sva zvona za jednakost žena i muškaraca, jer nema prosperiteta i razvoja bilo kog, pa i našeg društva, ako u tome učestvuje samo polovina njegovog stanovništva”, poručila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ,na događaju „Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost“. Žene…

Opširnije →
back to top