Vesti

SAOPŠTENјE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LjUDSKIH PRAVA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, čestita svim grđanima i građankama Srbije Međunarodni dan lјudskih prava i ukazuje da se sedam decenija nakon usvajanja Univerzalne deklaracije o pravima čoveka, i dalјe suočavamo sa njihovim kršenjem i uskraćivanjem, često zaboravlјajući da ona upravo postoje kako bi štitila dostojanstvo, slobodu i ravnopravnost svake osobe, žene, muškarca i…

Opširnije →
POVERENICA NA PANELU „PUTOVANJE U SREDIŠTE PRAVA MLADIH“

Da se za svoja prava bore, da iskažu mišljenje, a da pri tom nikog ne uvrede i budu odgovorni kako za sebe tako i za zajednicu u kojoj žive, mlade treba učiti od malih nogu, poručila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na panel diskusiji posvećenoj položaju i problemima mladih, održane u okviru Nedelje…

Opširnije →
Predstavlјen prEUgovor Institucionalnog barometra

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je na  predstavlјanju publikacije koalicije prEUgovor pod nazivom „Institucionalni barometar“ u kojoj je analiziran i rad Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a koji je podržala i Evropska komisija. Na preporuke koje su u okviru publikacije radile predstavnice Autonomnog ženskog centra da  se analizira broj pritužbi, za koje smatraju da…

Opširnije →
Poverenica na naučnoj konferenciji o sportu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je na otvaranju naučne konferencije „Sport, zdravlјe, životna sredina – diplomatija u sportu“ i naglasila  važnost ravnopravnosti u svim oblastima društvenog života, uz ocenu da ovaj skup već petu godinu ukazuje na neophodnost da buduće generacije nauče da je ravnopravnost istinska potreba svakog pojedinca, uklјučujući i oblast sporta….

Opširnije →
Poverenica na skupu o starijim osobama i volonterizmu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na panelu “Šampioni ljudskih prava: starije osobe i volonterizam” održanom povodom Međunarodnog dana volontera, gde je čestitajući volonterima njihov dan govorila o mogućim načinima za smanjenje diskriminacije kroz rad volontera i predstavnika organizacija za zaštitu prava starijih. U našem društvu tradicionalno ima solidarnosti koja je suština svakog…

Opširnije →
Poverenica na Forumu o ulozi nezavisnih i regulatornih tela

U našem društvu imamo problem sa nerazumevanjem i neshvatanjem značaja nezavisnih institucija kao mehanizama koji treba da budu od pomoći Narodnoj skupštini i čini se da ni narodni poslanici ne razumeju koliko važan mehanizam  imaju na raspolaganju, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na forumu “Nezavisna i regulatorna tela – zašto moraju da…

Opširnije →
POVERENICA : „NEOPHODNA INTEGRACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM U SVE SFERE DRUŠTVA“

Odnos prema ugroženim grupama oslikava dostignuti nivo poštovanja lјudskih prava i napretka svakog društva, poručila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na Centralnoj proslavi koju je pod sloganom „Za život bez barijera“ organizovao Hendi Centar Koloseum. Ona je podsetila da je invaliditet  godinama među najčešćim osnovima diskriminacije u pritužbama koje građani podnose Povereniku i…

Opširnije →
POVERENICA NA „AKADEMIJI DEMOKRATIJE“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pozdravila je inicijativu Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) koji uz podršku Misije OSCE u Srbiji organizuje programe namenjene mladim studentima, novinarima, omladini političkih partija i aktivistima civilnog društva, koji kroz panel diskusije pružaju mogućnost upoznavanja načina na koji funkcionišu nezavisne institucije u Srbiji i njihovog značaja u…

Opširnije →
Razmena stavova poverenice i poznatih muškarca o uticaju kulture na percepciju žene u društvu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković  vodila je tribinu “Kako kultura može uticati na percepcije žena u društvu?”, koja je održana u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu  u saradnji sa British Councilom i Galerijom Matice srpske.   Na tribini su iz svog ugla o mestu žena u kulturi i uticaju na rodnu ravnopravnost govorila…

Opširnije →
POVERENICA NA SKUPŠTINSKOM ODBORU POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Položaj osoba sa invaliditetom i odnos društva prema njima i pored pomaka i dalјe je nezadovolјavajući, o čemu svedoči i praksa   Poverenika  da   invaliditet,   kao   osnov   diskriminacije   prema učestalosti navođenja  u   pritužbama već  godinama zauzima prvo  mesto,  rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uklјučenost i…

Opširnije →
back to top