Saopštenja

bj
Saopštenje povodom Međunarodnog dana sećanja na holokaust

Povodom Međunarodnog dana sećanja na holokaust, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podseća da kršenje ljudskih prava i raspirivanje rasne, nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti može dovesti do katastrofalnih posledica širokih razmera. O značaju ravnopravnosti, uvažavanju različitosti, ali i štetnosti koju diskriminacija može učiniti pojedincu i društvu, mora da se uči od detinjstva, kroz…

Opširnije →
Saopštenje povodom objavlјivanja liste kandidata i kandidatkinja za članstvo u SANU

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pozdravlјa listu kandidata i kandidatkinja za članstvo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti koju je predložio  Institut za filozofiju i društvenu teoriju. U trenutnom sastavu SANU ima veoma malo žena i zbog toga je izuzetno važno što se na listi od 16 kandidata nalaze renomirane naučnice iz različitih oblasti,…

Opširnije →
Saopštenje povodom nejednakih zarada muškaraca i žena za isti posao

Poštujući svaku vrstu zalaganja za ravnopravnost muškaraca i žena, a na koju je skrenuo pažnju prvi potpredsednik Vlade Ivica Dačić, kao nadležna institucija, ukazujemo da zakonodavni okvir koji štiti načelo ravnopravnosti i zabranjuje svaku vrstu diskriminacije već postoji u Republici Srbiji. Pre svega, Zakon o zabrani diskriminacije izričito zabranjuje diskriminaciju u oblasti rada i propisuje…

Opširnije →
Potpisan ugovor o saradnji na jačanju lokalnih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i ambasador Norveške Arne Sanes Bjornstad, potpisali su ugovor o realizaciji projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih antidiskriminacionih kapaciteta i institucionalnih kapaciteta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti“. Izražavajući zahvalnost Kralјevini Norveške na podršci, poverenica Janković naglasila je da će se kroz različite aktivnosti, pored ostalog, raditi na unapređenju lokalne administracije za…

Opširnije →
Saopštenje povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković čestita svim građanima i građankama Srbije 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava, uz podsećanje da je jedno od osnovnih i zagarantovanih – pravo svake osobe da ne bude diskriminisana i da bude ravnopravna. Sva relevantna istraživanja kao i podaci iz podnetih pritužbi, pokazuju da su građani i građanke koji…

Opširnije →
POVERENICA JANKOVIĆ U SKUPŠTINI CRNE GORE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na zasedanju Ženskog parlamenta u Skupštini Crne Gore, gde je govorila o aktivnostima Republike Srbije na polјu sprečavanja i suzbijanja partnerskog i porodičnog nasilјa. Sednicu koju je otvorio predsednik crnogorskog parlamenta Ivan Brajović, organizovao je Odbor za rodnu ravnopravnost, povodom 16 dana aktivizma protiv nasilјa nad ženama….

Opširnije →
Saopštenje povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazuje da se njihov položaj mora intenzivnije unapređivati u svim oblastima društvenog života. I ove godine se po broju podnetih pritužbi našoj instituciji, invaliditet kao osnov diskriminacije nalazi u samom vrhu. Tokom 2017. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je povećan broj pritužbi u…

Opširnije →
Poverenica u radnoj poseti u Sofiji

U susret bugarskom predsedavanju Evropskom Unijom, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković posetila je Sofiju gde se sastala sa predsednicom Komisije za zaštitu od diskriminacije Anom Džumalievom i zamenicom ministra za rad i socijalnu politiku Zornicom Dimitrovom Rusinovom.   Poverenica Janković istakla je da su žene i osobe sa invaliditetom najčešće izložene određenim oblicima diskriminacije…

Opširnije →
BJ 1
Saopštenje povodom Svetskog dana borbe protiv AIDS-a

Povodom Svetskog dana borbe protiv AIDS-a, 1. decembra, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podseća da su osobe sa HIV-om i AIDS-om i dalјe izložene diskriminaciji u skoro svim oblastima života i da su njihovi problemi praktično nevidlјivi u javnosti. Poverenica naglašava da je neophodno preduzimati sve raspoložive mere kako bi se pripadnicima ove ranjive…

Opširnije →
Brankica_Jankovic
SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILЈA NAD ŽENAMA

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilјa nad ženama, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković naglašava da su primetni pomaci nakon izmene Zakona o sprečavanju nasilјa u porodici i pooštravanja kaznene politike, ali da se mora kontinuirano unapređivati sistem zaštite i prevencije rodno zasnovanog nasilјa čitavim spektrom mehanizama koji stoje na raspolaganju. Poverenica dodaje da je…

Opširnije →
back to top