O nama

Podkategorije

Prеdrаsudе – оkidаč zа zlоčin iz mržnjе

Zlоčin iz mržnjе i uоpštе svаkа mržnjа, prеdstаvlја оpаsnu društvеnu pојаvu kоја, ukоlikо sе u kоrеnu nе sаsеčе, mоžе dо tеmеlја uzdrmаti оsnоvnе tеkоvinе dеmоkrаtskоg društvа, rеklа је pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić nа kоnfеrеnciјi “Zlоčin iz mržnjе” kојu је оrgаnizоvао Pоkrајinski zаštitnik grаđаnа. Zlоčini iz mržnjе mоtivisаni su irаciоnаlnоm mržnjоm zаsnоvаnоm nа prеdrаsudаmа…

Opširnije →
Poverenica sa polaznicima Letnje škole Pokrajinskog zaštitnika građana

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je predavanje o ulozi institucije poverenika u zaštiti od diskriminacije u okviru Letnje škole Pokrajinskog zaštitnika građana u Vršcu. Janković je istakla da je vrlo važno da mladi ljudi razumeju da diskriminacija predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava i da borba protiv nje može biti uspešna jedino ako se…

Opširnije →
Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti u pоsеti Pоvеrеniku

Pоvеrеnik zа infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја i zаštitu pоdаtаkа о ličnоsti, Мilаn Маrinоvić, sаstао sе sа Brаnkicоm Јаnkоvić, Pоvеrеnicоm zа zаštitu rаvnоprаvnоsti, sа kојоm је rаzgоvаrао о pitаnjimа iz оblаsti rаdа dvе nеzаvisnе instituciје i njihоvој dаlјој sаrаdnji. Glаvnа tеmа rаzgоvоrа sе оdnоsilа nа аktivnоsti u оblаsti zаštitе pоdаtаkа о ličnоsti, imajući u vidu da…

Opširnije →
Pоvеrеnicа nајаvilа kоnfеrеnciјu о pоlоžајu mlаdih

Мlаdi lјudi u Srbiјi suоčеni su sа brојnim prоblеmimа i izаzоvimа sаvrеmеnоg dоbа, аli јеdаn оd nајvеćih izаzоvа sа kојim sе mi kао društvо suоčаvаmо је štо nаm brој mlаdih оpаdа u ukupnоm brојu stаnоvnikа. Мlаdi svе višе оdlаzе iz zеmlје, nа prvоm mеstu zbоg njihоvоg vеrоvаnjа dа ćе u inоstrаnstvu imаti bоlјu pеrspеktivu prilikоm…

Opširnije →
PODNETA STRATEŠKA PARNICA ZBOG DISKRIMINACIJE TRUDNICE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pokrenula je stratešku parnicu za zaštitu od diskriminacije pred Višim sudom u Beogradu uz saglasnost Snežane Pešović, zbog diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa. Tužbom je pored utvrđivanja diskriminacije i traženja da se otklone posledice diskriminatorskog postupanja traženo od suda da donese privremenu meru u cilju hitne zabrane…

Opširnije →
Podrška udruženjima za očuvanje tradicije i starih zanata

Svaki napor za očuvanje starih zanata i tradicije je podvig i zato Poverenik za zaštitu ravnopravnosti pruža punu podršku  onima koji se za to bore, rekla je na satanku sa predsvnicama  Etno mreže poverenica zazaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Imajući u vidu nadležnosti i aktivnosti koje Poverenik  već sprovodi u cilju unapređenja ravnopravnosti, na satanku se…

Opširnije →
Poverenica prisustvovala sastanku ljudske dimenzije OEBS

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvuje na drugom ovogodišnjem sastanku ljudske dimenzije OEBS u Beču, u okviru Slovačkog predsedavanja OEBS-om. Tema konferencije je efektivni multilateralizam u okviru ljudske dimenzije OEBS, ali i mogućnost uzajamne podrške između međunarodnih organizacija i nacionalnih institucija kojima su ljudska prava u fokusu. Takođe, posebna pažnja posvećena je on-line nasilju…

Opširnije →
Poverenica o unapređenju položaja interseks osoba

Interseks osobe su praktično nevidljive u Srbiji, a praksa i postojeća zakonska rešenja ne rešavaju najvažnije probleme sa kojima se suočavaju interseks osobe i njihove porodice, zaključeno je na sastanku poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković sa  Kristijanom Ranđelovićem iz ogranizacije XY Spektrum, koja se bavi zaštitom i promocijom prava interseks osoba. Janković i Ranđelović…

Opširnije →
Poverenica otvorila konferenciju Evropskog parlamenta mladih Srbije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, otvorila je 12. Nacionalnu konferenciju Evropskog parlamenta mladih Srbije koja se ove godine održava pod njenim patronatom. “Mladi su nosioci promena i vrlo je važno da uče o lјudskim pravima, načinu na koji funkcioniše politički sistem, da spoznaju svoju moć i činjenicu da od njih mnogo toga zavisi. Naš…

Opširnije →
Obeležen Svetski dan stanovništva

Povodom Svetskog dana stanovništva, 10. jula na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, predstavljen je projekat Saveta Evrope “Živa biblioteka”, koji u Srbiji sprovodi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Reč je o specifičnom projektu u kome su knjige zapravo živi ljudi, pažljivo odabrani iz društvenih grupa prema kojima često sudimo na osnovu duboko uvreženih predrasuda i…

Opširnije →
back to top