O nama

Podkategorije

Poverenica na “vrućoj stolici” o problemima mladih

Glas mladih treba jače da se čuje, a mi ih moramo podržati i postaći da više učestvuju u donošenju odluka i to na svim nivoima,  istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na skupu o pravima mladih Youth Right Talks, održanom u organizaciji Tima Ujedinjenih Nacija za ljudska prava, Beogradskog centra za ljudska prava…

Opširnije →
Javno slušanje u Skupštini – „Sprečavanje nasilja nad ženama“

Nasilje je pojava u čijem su korenu  nejednaki odnosi moći između žena i muškaraca koji dovode do diskriminacije, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na skupu „Sprečavanje nasilja nad ženama“, koje je održano u Skupštini Srbije. Objašnjavajući pojam „femicid“ poverenica je ukazala da on predstavlja “namerno ubistvo žene samo zato što je ženskog…

Opširnije →
Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilјa nad ženama

Svaka od 28 žena koje su ubijene u porodičnom i partnerskom nasilјu od početka godine, opomena su da se najmanje radilo na prevenciji nasilјa nad ženama, i pored mera i pune primene Zakona o sprečavanju nasilјa u porodici koji je unapredio sistem zaštite, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom Međunarodnog dana borbe…

Opširnije →
Poverenica učestvovala na Regionalnom forumu mladih lidera

Poverenica Brankica Janković učestvovala je na četvrtom Regionalnom forumu mladih lidera, koji se od 22. do 24. novembra održavao u Novom Sadu u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji i Beogradskog fonda za političku izuzetnost. U neposrednom razgovoru sa mladima otvorena su brojna pitanja poput uloge obrazovanja u povećanju životnih šansi, ravnopravnosti i boljeg života, kao…

Opširnije →
Poverenica na sednici o obrazovanju nacionalnih manjina u Skupštini

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prisustvovala je sednici Odbora Narodne skupštine za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo na kojoj je održano javno slušanje na temu: „Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina“. Poverenica je predstavila članovima nacionalnih saveta nacionalnih manjina rad institucije po pritužbama građana, kao i dosadašnju saradnju sa nacionalnim savetima. Tom prilikom,…

Opširnije →
POVERENICA O POSLOVANJU PO MERI PORODICE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je o konretnim merama kojima bi država mogla da utiče na širu primenu poslovne kulture koja štiti porodicu na konferenciji “Poslovanje po meri porodice” održanoj u organizaciji Biznis info foruma uz podršku Unicefa u Srbiji. Neophodno je dopuniti zakone, pre svega Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom,…

Opširnije →
SАОPŠТЕNјЕ PОVОDОМ SVЕТSKОG DАNА DЕТЕТА

Dеcа imајu prаvо nа dеtinjstvо, nа rаzumеvаnjе, nа јеdnаkе uslоvе zа оbrаzоvаnjе, zdrаv i kvаlitеtаn živоt, а nаš nајvеći izаzоv је dа im tе uslоvе zаistа оbеzbеdimо i dа budеmо tоmе pоsvеćеni svih 365 dаnа gоdišnjе, saopštila je pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić pоvоdоm 20. nоvеmbrа, Svеtskоg dаnа dеtеtа. Nakon 30 gоdinа оd usvајаnjа…

Opširnije →
POVERENICA PODRŽALA PLATFORMU ZA MLADE “U-REPORT”

Da bismo unapredili položaj mladih u društvu i bi se oni zaista osetili kao ravnopravni članovi zajednice potrebno je da ih prvo dobro čujemo, a zatim i da razumemo šta nam kažu, navela je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na predstavljanju platforme za mlade “U-Report” povodom obeležavanja Svetskog dana deteta i 30 godina od…

Opširnije →
Gоdišnjа kоnfеrеnciја pоvоdоm Меđunаrоdnоg dаnа tоlеrаnciје

Pоvоdоm  Меđunаrоdnоg dаnа tоlеrаnciје, kао i 10 gоdinа оd usvајаnjа Zаkоnа о zаbrаni diskriminаciје, Pоvеrеnik zа zаštitu rаvnоprаvnоsti оrgаnizоvао је gоdišnju kоnfеrеnciјu u sаrаdnji sа Мisiјоm ОЕBS-а u Srbiјi i Аmbаsаdоmо Krаlјеvinе Nоrvеškе. Izаzоvi sа kојimа sе u vrеmеnu vеlikih krizа i turbulеnciја suоčаvаmо su brојni, аli pоnоsnа sаm nа оnо štо smо pоstigli. Kаdа…

Opširnije →
POVERENICA NA KONFERENCIJI O NOVIM MEDIJIMA

Da li danas ima više vršnjackog nasilja, koliko su društvene mreže bezbedne za decu i šta možemo da uradimo bile su neke od tema panela na regionalnom Brave New Media Forumu Deutche Welle akademije na kome su učestvovale poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i Tijana Milošević, istraživačica u Nacionalnom centru protiv zlostavljanja iz Dablina….

Opširnije →
back to top