Organizacija

Unutrašnje uređenje i organizaciona struktura

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik objavljeno u „Sl. glasniku RS”, br. 111/12) Grafički prikaz organizacione strukture

Opširnije →
Stručna služba

STRUČNA SLUŽBA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije[1], ima Stručnu službu koja mu pomaže u vršenju njegovih nadležnosti. Stručna služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (u dalјem tekstu: Stručna služba) obrazovana je Odlukom o obrazovanju i radu stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti[2]. Organizacija i rad Stručne…

Opširnije →
Poverenica

BIOGRAFIJA BRANKICE JANKOVIĆ, POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Brankica Janković rođena je 1973. godine u Čačku. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu.  Doktorantkinja je na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Narodna Skupštine Republike Srbije izabrala je za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti u maju 2015. Aktivna je predavačica na master studijama Fakulteta političkih nauka u Beogradu na…

Opširnije →
Antigona Andonov
Kabinet

Antigona Andonov, šefica Kabineta poverenice za zaštitu ravnopravnosti Antigona Andonov je šefica Kabineta, a na istoj funkciji bila je i u mandatu prethodne poverenice. U Povereniku za zaštitu ravnopravnosti zaposlena je od februara 2011. godine. Prethodno je radila kako urednica u informativnom programu TVB92, gde je od samog početka rada televizije bila urednica vesti, dnevnih…

Opširnije →
Pomoćnice

  Mirjana Kecman, pomoćnice poverenice za zaštitu ravnopravnosti i rukovoditeljka Sektora za zaštitu ravnopravnosti   Mirjana Kecman zaposlena je u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od avgusta 2015. godine. Prethodno je radila na mestu načelnice Odeljenja za upravne poslove u oblasti socijalne zaštite u Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu u Ministarstvu za…

Opširnije →
back to top