Lista eksperata i ekspertkinja

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, na osnovu člana 25. Poslovnika o radu, donela je odluku o formiranju Liste stručnjaka/stručnjakinja, na kojoj će se nalaziti eksperti i ekspertkinje koji se teorijski i praktično bave ljudskim pravima i zaštitom od diskriminacije. Osobe sa ove Liste biće angažovane na razmatranju pojedinih pitanja od značaja za primenu antidiskriminacionih propisa, sprovođenje istraživanja, za pravne i druge analize, davanje stručnih mišljenja i slično. Svi navedeni eksperti/ekspertkinje saglasili su se da budu na Listi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Martin Matijašević

Martin Matijašević rođen je 1989. godine u Lučanima. Završio je Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu 2012. godine, zatim master akademske studije na temu „Politički kriminalitet u savremenoj Srbiji – pojavni oblici i implikacije po nacionalnu bezbednost”. Nakon završenih master studija upisao je specijalističke akademske studije kriminalistike na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu, smer Bezbednosna zaštita lica…

Opširnije →
Miroslav Brkić

Prof. dr Miroslav Brkić rođen je 1967. godine u Šapcu. Osnovne studije završava 1992. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer za socijalnu politiku i socijalni rad. Na istom fakultetu brani magistarsku tezu pod nazivom “Socijalni rad u reintegraciji maloletnih prestupnika.” (1998) i doktorsku disertaciju “Teorijsko-metodološke osnove socijalnog rada u zajednici” (2002). Karijeru na…

Opširnije →
Zoran Tomić

Prof. Dr Zoran R. Tomić je redovni profesor Upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doskorašnji šef Katedre za javno pravo na matičnom fakultetu (2003-2006. god.). Rođen 1956. godine u Šapcu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao 1979. godine, sa srednjom ocenom 10 (deset). Za asistenta-pripravnika na predmetu UPRAVNO PRAVO na Pravnom fakultetu…

Opširnije →
Vladimir Vodinelić

Prof. dr Vladimir Vodinelić je rođen 1948. godine, u Zagrebu. Studije prava započeo 1967. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, a završio 1971. godine na Pravnom fakultetu u Splitu. Magisterijum pravnih nauka 1981. na Pravnom fakultetu u Beogradu, doktorat pravnih nauka na istom fakultetu 1986. godine. Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu do…

Opširnije →
Vera Despotović Stanarević

Vera Despotović Stanarević rođena je 1967. godine u Beogradu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu. Pohađala je treninge iz grupne psihoterapije- psiho drame, iz sistemske porodične terapije alkoholizma, porodične sistemske terapije. Poseduje i Internacionalni sertifikat Advanced diploma in systemic psychotherapy with families, couples and individuals, kao i akademsku specijalizaciju iz medijacije – Fakuteta političkih nauka….

Opširnije →
Vanja Macanović

Vanja Macanović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine, a pravosudni ispit je položila 2001. godine. 2006. stekla je Sertifikat iz oblasti prava deteta, krivičnopravne zaštita maloletnih lica i prestupništva mladih (licenca za postupanje). 2011. je završila dvogodišnji kurs na Women’s Human Rights Training Institute, Sofija, Bugarska. Od 2005. je koordinatorka projekta…

Opširnije →
Tanja Ignjatović

Mr Tanja Ignjatović diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1988. godine. Završila je Specijalizaciju iz studija roda – Fakultet političkih nauka, Beograd (2005) i magistarske studije politike i roda, a trenutno je na doktorskim studijama. Koordinatorka je programa u Autonomnom ženskom centru u Beogradu, zadužena za razvoj znanja, edukativnih programa i analize praktičnih…

Opširnije →
Osman Balić

Osman Balić diplomirao je na Fakultetu Zaštite na radu u Nišu 1978. godine. Završio je treninge za upravljanje nacionalno mešovitim lokalnim sredinama, za upravljanje projektima Ministarstva za rad i socijalna pitanja, zatim monitoring i evaluacija projekata Svetske banke. Pohađao je jednogodišnji kurs Fonda za političku izuzetnost. Predsednik je Izvršnog odbora YUROM Centra, a bio je…

Opširnije →
Milan Antonijević

Milan Antonijević rođen je 1975. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završio i master studije, a na Univerzitetu Bredford u Velikoj Britaniji pohađao je profesionalni trening razvojni kurs iz Mirovnih studija. Na čelu je JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava. Član je Odbora za ljudska prava Socijaldemokratske Lige. Polje rada…

Opširnije →
Marijana Pajvančić

Prof. dr Marijana Pajvančić (1946. Subotica), redovna je profesorka na Katedri za Ustavno pravo Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Oblasti rada su : Ustavno pravo, Parlamentarno pravo, Izborno pravo, Ustavnosudska zaštita ljudskih prava, Ustavno sudstvo. Pored predmeta na kojima trenutno izvodi nastavu predavala još i Pravno normiranje kao i Savremene političke sisteme (zamenjivala nastavnika na…

Opširnije →
back to top