Mišljenje na Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti

br. 011-00-17/2017-02 datum: 20. april 2017.godine
Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti , Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje

MIŠLjENjE
na Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti

U prilogu elektronskog dopisa Kabineta potpredsednice Vlade i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 19. aprila 2017. godine, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti (u daljem tekstu: Poverenik) dostavljen je usaglašeni novi tekst Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti (u daljem tekstu: Nacrt zakona), radi davanja mišljenja.
U navedenom dopisu, kao i dopisu od 22. marta 2017. godine istaknuto je da pojedine primedbe Poverenika na tekst Nacrta zakona nisu usvojene.
Naime, Nacrtom zakona nije usvojena primedba Poverenika koja se odnosila na usaglašavanje Nacrta zakona sa Zakonom o zabrani diskriminacije, odnosno u tekst Nacrta zakona nisu unete sve manifestacije roda uključujući i rodni identitet. U dopisu od 22. marta 2017. godine naveli ste da ste stava da pitanje rodnog identiteta treba celovito urediti posebnim zakonom.
Pored toga, nije usvojena ni primedba Poverenika koja se odnosila na član 9. stav 1. tačku 1) Nacrta zakona i usaglašavanje navedene odredbe sa definicijom diskriminacije koja je propisana članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije dodavanjem reči: „neopravdano“, odnosno navođenjem da je u pitanju „neopravdano“ uskraćivanje, isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva. U dopisu od 19. aprila 2017. godine naveli ste da je reč: „neopravdano” brisana na zahtev Evropske komisije. Napominjemo da samo neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje zasnovano na ličnom svojstvu predstavlja diskriminaciju i da se postavlja pitanje uvođenja posebnih mera koje propisuje Ustav Republike Srbije u članu 21. stav 2. kada je pravljenje razlike opravdano radi postizanja pune ravnopravnosti lice ili grupe lica koja su suštinski u nejednakom položaju.
Takođe nije usvojena ni primedba Poverenika koja se odnosila na odredbu člana 38. stav 3. Nacrta zakona i usglašavanje navedene odredbe sa preostalim tekstom Nacrta zakona korišćenjem termina: podjednaka zastupljenost žena i muškaraca.
Imajući u vidu navedeno, a pod uslovom da će pitanje rodnog identiteta biti regulisano posebnim zakonom, obaveštavamo vas da Poverenik nema primedaba na tekst Nacrta zakona, izuzev primedaba na član 9. stav 1. tačka 1) i član 38. stav 3. Nacrta zakona.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-iconMišljenje na Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti
Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top