Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilјa i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

del. br. 011-00-19/2018-02  datum:  20.6.2018.god.

 

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje

 

 

MIŠLjENјE

na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilјa i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova je dopisom broj 5634/18-4 od 14. 6. 2018.godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilјa i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (u dalјem tekstu: Nacrt zakona), radi davanja mišlјenja.

Postupajući po ovom dopisu, dajemo mišlјenje na Nacrt zakona, u skladu sa nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 

Analizom teksta Nacrta zakona, uočeno je da su navedene reči u muškom rodu (npr. ministar, organizator, građanin, gledalac, preduzetnik), kao generički neutralni termini i za muški i ženski rod, čime se narušava princip ravnopravnosti polova. Poverenik predlaže da se u Nacrt zakona unese i odredba prema kojoj svi pojmovi koji se koriste u tom zakonu u muškom rodu obuhvataju iste pojmove u ženskom rodu. Upotreba jezika, u kojem se prisustvo, jednak status i uloge žena i muškaraca u društvu ravnopravno odražavaju i tretiraju sa jednakom vrednošću i dostojanstvom, suštinski je aspekt rodne ravnopravnosti i od značaja je za postizanje faktičke ravnopravnosti polova, što je propisano i u međunarodnim dokumentima koji se odnose na nediskriminatornu upotrebu jezika, kao što su Plan za korigovanje sadašnje neravnoteže između muškaraca i žena u političkom životu Međuparlamentarne unije i Preporuke Odbora ministara o eliminisanju seksizma u jeziku R (90)4.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj  22/09, član 1. i član 33. stav 1. tačka 7)

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-iconMišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilјa i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbamaPreuzmi


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top