Preporuke mera organima javne vlasti

Preporuka Višem sudu u Beogradu za preduzimanje mera za ekspeditivno sprovođenje i okončavanje postupaka u diskriminacionim parnicama

del. br. 1483 datum: 5. 12. 2011. VIŠI SUD U BEOGRADU Dragoljub Albijanić, v. f. predsednika 11000 BEOGRAD Savska br. 17 a Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani…

Opširnije →
Preporuka Generalštabu Vojske Srbije i Ministarstvu odbrane Republike Srbije za uvođenja rodno diferenciranih naziva činova Vojske Srbije i stvaranja uslova za upotrebu rodno diferenciranog jezika u službenoj komunikaciji

del. br. 1279/2011 datum: 2. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije, kao i da preporučuje organima javne vlasti i…

Opširnije →
Preporuka Vladi Republike Srbije za usvajanje Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije

del. br. 1089/2011 datum: 6. 10. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje   PREPORUKE   1….

Opširnije →
Preporuka Narodnoj banci Srbije za uklanjanje diskriminatornog uslova za korišćenje bankarskih usluga

del. br. 966/2011 datum: 24. 8. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (član 33. tačke 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu…

Opširnije →
Preporuka Skupštini grada i Sekretarijatu za socijalnu zaštitu grada Beograda za uklanjanje diskriminatornih odredbi iz akata kojima je regulisano parkiranje na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom

del. br. 936 datum: 3. 8. 2011 Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS,” br. 22/2009), povodom pritužbe I. p. o. s….

Opširnije →
Preporuka Ministarstvu prosvete i nauke RS, NPS i Zavodu za unapređenje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja za uklanjanje diskriminatornih sadržaja iz nastavnih materijala i prakse i promovisanje tolerancije i poštovanja ljudskih prava

del. br. 649/2011 datum: 10. 6. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje  …

Opširnije →
Preporuka Vladi Republike Srbije za izmenu Metodologije za izradu podzakonskih propisa

del. br. 477/2011 datum: 21. 4. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti( član 33. tačke 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije) , povodom Zaključka Vlade RS o usvajanju metodologije…

Opširnije →
Preporuka Skupštini grada Jagodina za uklanjanje diskriminatornih uslova za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć

del. br. 431/2011 datum: 12. 4. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), povodom usvajanja Odluke o finansijskoj pomoći…

Opširnije →
Preporuka Narodnoj skupštini Republike Srbije za obezbeđivanje učešća žena u međunarodnim delegacijama

del. br. 28/2011 datum: 27. 1. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), a povodom događaja u vezi sa…

Opširnije →
Preporuka Nacionalnoj službi za zapošljavanje za preduzimanje mera radi sprečavanja diskriminacije na osnovu pola prilikom oglašavanja radnih mesta i podsticanja zapošljavanja manje zastupljenog pola

del. br. I–RP–1–13/10 datum: 15. 7. 2010.   NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE 11000 Beograd Za direktora V. I. Poštovani, Obraćamo Vam se povodom predstavke građanke Novog Sada u kojoj se ističe da je završila Mašinski fakultet i da je inženjerka mašinske struke, te da je prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Novi Sad,…

Opširnije →
back to top