Preporuke mera organima javne vlasti

Preporuka Nacionalnoj službi za zapošljavanje za ukidanje oglasa za posao koji sadrže diskriminatorne uslove za zaposlenje

del. br. 1130 datum: 9. 8. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje Nacionalnoj…

Opširnije →
Preporuka Ministarstvu zdravlja Republike Srbije za preduzimanje mera za obezbeđivanje ravnopravnosti žena koje planiraju porodicu, trudnica i porodilja

del. br. 1082 datum: 1. 8. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. tač. 9. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje Ministarstvu zdravlja Republike Srbije   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI   1….

Opširnije →
Preporuka Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za preduzimanje mera za ostvarivanje ravnopravnosti žena koje planiraju porodicu, trudnica i porodilja

del. br. 1050 datum: 23. 7. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. tač. 9. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI  …

Opširnije →
Preporuka preduzeću I. za preduzimanje mera za sprečavanje objavljivanja oglasa koji sadrže diskriminatorne uslove

del. br. 1070 datum: 23. 7. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje „I”…

Opširnije →
Preporuka sudovima za preduzimanje mera u cilju poštovanja načela hitnosti u postupcima za zaštitu od diskriminacije

del. br. 718 datum: 14. 6. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje   PREPORUKU   Potrebno…

Opširnije →
Preporuka Sekretarijatu za socijalnu zaštitu grada Beograda za preduzimanje mera u cilju organizovanja gradskog prevoza za osobe sa invaliditetom

del. br. 516 datum: 9. 4. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe K. p. z. lj….

Opširnije →
Preporuka Univerzitetima za usvajanje mera za sticanje ravnopravnog tretmana lica koja su nakon sticanja diploma promenila ime zbog promene pola

del. br. 335 datum: 16. 3. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (član 33. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI   1. Univerzitet u (poslato svim…

Opširnije →
Preporuka Vladi RS za usvajanje mera ravnopravnog ostvarivanja prava na podsticaj za genetsko unapređivanje stočarstva

del. br. 87 datum: 20. 1. 2012. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), povodom pritužbe Z. N. iz D.,…

Opširnije →
Preporuka Višem sudu u Beogradu za preduzimanje mera za ekspeditivno sprovođenje i okončavanje postupaka u diskriminacionim parnicama

del. br. 1483 datum: 5. 12. 2011. VIŠI SUD U BEOGRADU Dragoljub Albijanić, v. f. predsednika 11000 BEOGRAD Savska br. 17 a Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani…

Opširnije →
Preporuka Generalštabu Vojske Srbije i Ministarstvu odbrane Republike Srbije za uvođenja rodno diferenciranih naziva činova Vojske Srbije i stvaranja uslova za upotrebu rodno diferenciranog jezika u službenoj komunikaciji

del. br. 1279/2011 datum: 2. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije, kao i da preporučuje organima javne vlasti i…

Opširnije →
back to top