Preporuke mera organima javne vlasti

Preporuka mera Gradskoj upravi grada Niša zbog diskriminacije na osnovu prebivališta u postupku pred organima javne vlasti

br. 021-02-249/2015-02   datum: 12.8.2015. SKUPŠTINA GRADA NIŠA Mile Ilić, predsednik 18000 NIŠ 7. juli br. 2 Poštovani gospodine Iliću, Postupajući po pritužbi građanina Niša protiv Gradske uprave grada Niša, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti došla je do saznanja da porodilja koja živi u Nišu, u skladu sa odlukom grada Niša, ne može da ostvari pravo na…

Opširnije →
Preporuka mera Gradskoj opštini Zemun zbog prinudnog iseljavanja stanovnika romskog naselja

br. 07-00-365/2015-02   datum: 27. 7. 2015. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. tač. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje Gradskoj oštini…

Opširnije →
Preporuka mera taksi udruženjima

br. 07-00-236/2015-02   datum: 24.7.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije „Praxis” iz Beograda protiv Saveza taksi udruženja Srbije, povodom izjave Aleksandra Bijelića, predsednika Saveza taksi udruženja Srbije, objavljene u elektronskom izdanju dnevnog lista „Blic” od 24. marta 2015. godine, u tekstu „NOVA PREPORUKA TAKSISTIMA: Ne vozite azilante!”. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila…

Opširnije →
Preporuka mera Gradu Nišu za ostvarivanje ravnopravnosti

br. 021-02- 211/2015-02   datum: 9.7.2015. SKUPŠTINA GRADA NIŠA Mile Ilić, predsednik 18000 NIŠ 7. juli br. 2 Poštovani gospodine Iliću, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti primila je pritužbu u kojoj je jedna građanka Niša ukazala na neravnopravan položaj u koji je njena porodica dovedena u odnosu na druge niške porodice, zbog uslova koji su propisani Odlukom…

Opširnije →
Izjašnjenje na Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017

br. 021-02-10/2015-04 datum: 28. februar 2015. godine   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Dr Kori Udovički, ministarka 11000 BEOGRAD Birčaninova br. 6   Predmet: Izjašnjenje na Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017   Poštovana gospođo Udovički,   U vezi sa Vašim zahtevom od 26. februara 2015….

Opširnije →
Preporuka mera Ministarstvu zdravlja

br. 07-01-7/2015-02 datum: 26. 1. 2015. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. st. 1. tač. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje…

Opširnije →
Preporuka mera Opštinskoj upravi gradske opštine Voždovac da preduzme mere za prevenciju diskriminacije

br. 021-00-434/2014-02 datum: 3. 10. 2014.   MARKO DENČIĆ zamenik načelnika Opštinske uprave gradske opštine Voždovac 11000 BEOGRAD Ustanička br. 53 Poštovani gospodine Denčiću, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti primila je 2. oktobra 2014. godine pritužbu M. F, koja je označena kao urgentna. Podnosilac pritužbe je naveo da je Opštinskoj upravi Voždovac, Odeljenju za opštu upravu,…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Predsedniku Vlade Republike Srbije

br. 021-02-229/2014-02 datum: 8. 9. 2014   ALEKSANDAR VUČIĆ predsednik Vlade Republike Srbije 11000 BEOGRAD Nemanjina br. 11 Poštovani gospodine Vučiću, U skladu sa svojom zakonskom obavezom da, kao Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, pratim sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučujem mere za ostvarivanje ravnopravnosti , ovom preporukom ukazujem na potrebu ustanovljavanja nacionalnog…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti A. banci u oblasti pružanja usluga osobama sa invaliditetom

br. 021-02-197/2014-02 datum: 26. 8. 2014. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. st. 1. tač. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Skupštini grada Požarevca

br. 021-02-196/2014-02 datum: 12. 8. 2014.   SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA Bane Spasović, predsednik 12000 POŽAREVAC Drinska 2   Poštovani gospodine Spasoviću, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti primila je pritužbu u kojoj je jedna građanka, Vaša sugrađanka, ukazala na neravnopravan položaj u koji je njena porodica dovedena u odnosu na druge požarevačke porodice, zbog uslova koji su…

Opširnije →
back to top