Preporuke mera organima javne vlasti

Opšta preporuka mera medijima

broj: 021-0100500/2017-02 datum: 28.12.2017.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje pružaocu medijske usluge –_____________.   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje pružaocu medijske…

Opširnije →
Preporuka mera Ministarstvu zdravlja RFZO i specijalnoj bolnici V.B. za ostvarivanje ravnopravnosti u oblasti pružanja zdravstvenih usluga

07-00-440/2017-02 datum: 3.11.2017.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministarstvu zdravlјa, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Specijalnoj bolnici za interne bolesti V.B.       PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE…

Opširnije →
Preporuka mera gradu Čačku za ostvarivanje ravnopravnosti po osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

07-00-178/2017-02 datum: 22.9.2017.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Skupštini grada Čačka     PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Gradu Čačku:…

Opširnije →
Preporuka mera opštinskim/gradskim upravama

Br 021-01-00266/2017-02      datum: 21. 9. 2017.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje (preporuka je poslata svim opštinskim/gradskim upravama)         PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI   Poverenik za…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u postupku korišćenja usluga javnih beležnika

07-00-111/2017-02 datum: 22. maj 2017.       Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministarstvu pravde i Javnobeležničkoj komori Srbije       PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI  …

Opširnije →
Opšta preporuka Ministarstvu prosvete

56-00-6/2016-02 datum: 9. 5. 2017.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja         PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI   Poverenica za zaštitu…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti

021-02-1–/2017-02 datum: 19.4.2017.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upućuje (preporuka je poslata svim opštinama i gradovima)       PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI   Poverenica za zaštitu ravnopravnosti…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Nacionalnoj službi za zapošljavalje

07-00-489/2016-02 datum: 26.12.2016.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (član 33. tač. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Službeni glasnik RS”, broj 22/09), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje Nacionalnoj službi za zapošlјavanje…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti domovima za stare F

07-00-481/2016-02 dаtum: 30. 11. 2016.   Pоstupајući u оkviru zаkоnоm prоpisаnе nаdlеžnоsti[1] dа prаti sprоvоđеnjе zаkоnа kојi sе tiču zаbrаnе diskriminаciје i prеpоručuје оrgаnimа јаvnе vlаsti i drugim licimа mеrе zа оstvаrivаnjе rаvnоprаvnоsti, Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti upućuје Dоmu ______________         PRЕPОRUKU МЕRА ZА ОSТVАRIVАNјЕ RАVNОPRАVNОSТI   Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti prеpоručuје ______________________: Dа…

Opširnije →
Opšta preporuka za zdravstvene ustanove

Br. 021-02-243/2016-02   dаtum:  12.12.2016.     Pоstupајući u оkviru zаkоnоm prоpisаnе nаdlеžnоsti[1] dа prаti sprоvоđеnjе zаkоnа kојi sе tiču zаbrаnе diskriminаciје i prеpоručuје оrgаnimа јаvnе vlаsti i drugim licimа mеrе zа оstvаrivаnjе rаvnоprаvnоsti, Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti upućuје zdrаvstvеnој ustаnоvi          PRЕPОRUKU МЕRА ZА ОSТVАRIVАNјЕ RАVNОPRАVNОSТI   Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti prеpоručuје               : Dа…

Opširnije →
back to top