Preporuke mera organima javne vlasti

Prеpоrukа mеrа Мinistаrstvu zа rаd, zаpоšlјаvаnjе, bоrаčkа i sоciјаlnа pitаnjа

br. 021-00-522/2019-02    dаtum: 19. 8. 2019. gоdinе   Pоstupајući u оkviru zаkоnоm prоpisаnе nаdlеžnоsti[1] dа prаti sprоvоđеnjе zаkоnа kојi sе tiču zаbrаnе diskriminаciје i prеpоručuје оrgаnimа јаvnе vlаsti i drugim licimа mеrе zа оstvаrivаnjе rаvnоprаvnоsti, Pоvеrеnik zа zаštitu rаvnоprаvnоsti upućuје Мinistаrstvu zа rаd, zаpоšlјаvаnjе, bоrаčkа i sоciјаlnа pitаnjа         PRЕPОRUKU МЕRА ZА ОSТVАRIVАNјЕ RАVNОPRАVNОSТI…

Opširnije →
Prеpоrukа mеrа bаnci

br. 021-01-520/2019-02           dаtum: 5. 7. 2019. gоdinе   Pоstupајući u оkviru zаkоnоm prоpisаnе nаdlеžnоsti[1] dа prаti sprоvоđеnjе zаkоnа kојi sе tiču zаbrаnе diskriminаciје i prеpоručuје оrgаnimа јаvnе vlаsti i drugim licimа mеrе zа оstvаrivаnjе rаvnоprаvnоsti, Pоvеrеnik zа zаštitu rаvnоprаvnоsti upućuје bаnci         PRЕPОRUKU МЕRА ZА ОSТVАRIVАNјЕ RАVNОPRАVNОSТI     Pоvеrеnik zа zаštitu rаvnоprаvnоsti prеpоručuје…

Opširnije →
Preporuka mera Kliničkom centru Vojvodine

07-00-191/2019-02 datum: 4. 4. 2019.       KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21137 NOVI SAD Hajduk Velјkova 1     Poštovani/e,   Povereniku za zaštitu ravnopravnosti dopisima se obratila Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS-om, u kojima skreće pažnju „na kršenje lјudskih i prava pacijenata na odelјenju Endokrinologije Kliničkog centra…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje

021-01-357/2018-02 datum: 18.12.2018. godine       Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje        PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI  …

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Kolarčevoj zadužbini

021-01-197/2018-02 datum: 20.7.2018. godine       Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Zadužbini Ilije M. Kolarca (u dalјem tekstu: Kolarčeva zadužbina)        PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti sudovima

021-02- /2018-02 datum:  1.6.2018.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje ______________ sudu u _______________________         PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje…

Opširnije →
Preporuka mera zdravstvenim ustanovama

021-01-00242/2018-02 datum: 7. 9. 2018.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje         PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje zdravstvenoj ustanovi: da omogući…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti za internet portale

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje internet portalu ( ___________________________________________________________)                                                        preporuke mera poslate internet portalima upisanim u Registar medija koji vodi Agencija za privredne registre      PREPORUKU…

Opširnije →
Preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ Inđija

br. 021-01-462/2017-02 datum: 4.7.2018.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ Inđija         PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI     Potrebno je da…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Ministarstvu finansija

broj: 011-00-68/2017-03   8. jun 2018. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministarstvu finansija   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Ministarstvu finansija:…

Opširnije →
back to top