Preporuke mera organima javne vlasti

Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti za internet portale

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje internet portalu ( ___________________________________________________________)                                                        preporuke mera poslate internet portalima upisanim u Registar medija koji vodi Agencija za privredne registre      PREPORUKU…

Opširnije →
Preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ Inđija

br. 021-01-462/2017-02 datum: 4.7.2018.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ Inđija         PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI     Potrebno je da…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Ministarstvu finansija

broj: 011-00-68/2017-03   8. jun 2018. godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministarstvu finansija   PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Ministarstvu finansija:…

Opširnije →
Preporuka mera gradu Kragujevcu i Narodnoj biblioteci V.K. u Kragujevcu za ostvarivanje ravnopravnosti po osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

021-01-8/2018-02 datum: 5.4.2018.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Gradu Kragujevcu i Narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“ u Kragujevcu         PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI    …

Opširnije →
Preporka mera za ostvarivanje ravnopravnosti Ministarstvu zdravlja povodom palijativnog zbrinjavanja

021-01-471/2017-02 datum: 8. 2. 2018.       Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministarstvu zdravlјa i Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja         PREPORUKU MERA…

Opširnije →
Preporuka mera Ministarstvu zdravlja RFZO i specijalnoj bolnici V.B. za ostvarivanje ravnopravnosti u oblasti pružanja zdravstvenih usluga

07-00-440/2017-02 datum: 3.11.2017.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministarstvu zdravlјa, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Specijalnoj bolnici za interne bolesti V.B.       PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE…

Opširnije →
Preporuka mera gradu Čačku za ostvarivanje ravnopravnosti po osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

07-00-178/2017-02 datum: 22.9.2017.     Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje Skupštini grada Čačka     PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Gradu Čačku:…

Opširnije →
Preporuka mera opštinskim/gradskim upravama

Br 021-01-00266/2017-02      datum: 21. 9. 2017.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upućuje (preporuka je poslata svim opštinskim/gradskim upravama)         PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI   Poverenik za…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u postupku korišćenja usluga javnih beležnika

07-00-111/2017-02 datum: 22. maj 2017.       Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministarstvu pravde i Javnobeležničkoj komori Srbije       PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI  …

Opširnije →
Opšta preporuka Ministarstvu prosvete

56-00-6/2016-02 datum: 9. 5. 2017.   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1] da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upućuje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja         PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANјE RAVNOPRAVNOSTI   Poverenica za zaštitu…

Opširnije →
back to top