Obaveštenja

OBAVEŠTENЈE ZA JAVNOST – ZVEZDAN TERZIĆ DISKRIMINISAO PRIPADNIKE LGBT POPULACIJE

U postupku po pritužbi organizacije Regionalni info centar iz Beograda protiv direktora FK „Crvena Zvezda“ Zvezdana Terzića zbog izjave date u intervjuu za portal Mondo da u Crvenu Zvezdu ne bi doveo igrača homoseksualne orijentacije, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišlјenje da su povređene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, zajedno sa preporukama za njihovo…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost – Portal evrsac.rs diskriminisao Draganu Rakić

У пoступку кojи je спрoвeдeн пo притужби против информативног портала www.evrsac.rs, поводом текстова објављених на овом порталу, под називом: „Зашто Драгана Ракић мрзи и вређа Вршац, Вршчане, Грожђебал?“ и „Срамотан напад жуте компаније на портал еВршац“, пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти дaлa je мишљeњe дa су прeкршeнe oдрeдбe Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje, сa прeпoрукaмa зa њихoвo…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost – Josif Fidanovski javno diskriminisao pripadnike LGBT populacije

U postupku koji je sproveden po pritužbi Udruženja „Da se zna“ protiv Josifa Fidanovskog, koji je tokom gostovanja na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom iznosio uvredljive i omalovažavajuće stavove o osobama istopolne seksualne orjentacije, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišlјenje da su prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, sa preporukama za njihovo otklanjanje. Celokupnim…

Opširnije →
Opšta bolnica „Laza Lazarević“ Šabac diskriminisala pripadnika romske nacionalnosti

U postupku koji je sproveden po pritužbi protiv Opšte bolnice „Dr Laza K. Lazarević“ Šabac, zbog diskriminacije na osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišlјenje da su prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Naime, podnosilac pritužbe je naveo da se veliki broj puta prijavlјivao na konkurse ove bolnice, prilagao svu…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost – Miša Đurković diskriminisao LGBT populaciju

U postupku koji je sproveden po pritužbi Udruženja Regionalni info centar protiv autora teksta Miše Đurkovića u dnevnom listu „Politika“, u rubrici „Pogledi“, pod naslovom „Školski priručnik za promociju homoseksualizma“ poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišlјenje da su povređene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, sa preporukama za njihovo otklanjanje. Celokupnim kontekstom, terminima koji se…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost – “Gradska čistoća” Novi Pazar diskriminisala člana porodice Nelice Grujić

U postupku koji je sproveden po pritužbi Nelice Grujić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković dala je mišljenje da je Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Novi Pazar izvršilo akt diskriminacije na osnovu ličnog svojstva člana porodice Nelice Grujić – verskog ubeđenja. Naime, ovo preduzeće iz Novog Pazara nije dozvolilo podnositeljki pritužbe da postavi nadgrobni spomenik…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost

U postupku koji je sproveden po pritužbi Udruženja „Da se zna“, povodom teksta „JEL NAS OVI ZAJEBAVAJU- Smeta im Vučićev spot, a ne smeta im kada na tribinama viču „Vučiću pederu!“, objavlјenog 15.marta 2017. godine na internet stranici dnevnog lista „Informer“, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je mišlјenje da su objavlјivanjem ovog teksta prekršene odredbe…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost – Informer diskriminisao LGBT populaciju

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je u postupku povodom pritužbe Regionalnog info centra dala mišljenje da je tekstom pod naslovom „Strašno! Pajtić traži da pederi usvajaju decu! Šokantan politički zaokret lidera Demokratske stranke“ objavljenim 24. juna 2016. godine u dnevnom listu Informer počinjen akt diskriminacije nad pripadnicima i pripadnicama LGBT populacije. Naslovom teksta, kao…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost – Srbin-info diskriminisao LGBT populaciju

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić је u pоstupku pоvоdоm pritužbе Rеgiоnаlnоg infо cеntrа dаlа mišlјеnjе dа је u višе tеkstоvа kојi su оbјаvlјеni nа intеrnеt pоrtаlu Srbin.infо оd mаја 2015. gоdinе dо mаrtа 2016. gоdinе pоčinjеn аkt diskriminаciје nаd pripаdnicаmа i pripаdnicimа LGBТ pоpulаciје. U tеkstоvimа pоd nаslоvimа „Svаkа čаst – rаzbiјеnа gеј pаrаdа…

Opširnije →
Obaveštenje za javnost – “Srpski telegraf” diskriminisao pripadnike LGBT populacije

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić је, u pоstupku pоvоdоm pritužbе оrgаnizаciја Rеgiоnаlni infо cеntаr, dаlа mišlјеnjе dа su dnevne novine “Srpski telegraf” pоčinile аkt diskriminаciје objavivši kоlumne Bore Đorđevića „Drаgа, nе budi pеdеr“ i „Drаgа, nе budi pеdеr 2“ kоје su оbјаvilе dnеvnе nоvinе „Srpski tеlеgrаf“ 21. i 28. mаја 2016. gоdinе. Đоrđеvić је…

Opširnije →
back to top