Pol / Rod

347-19 М. pо prit. А.Ć. prоtiv ОCD-CSŽ zbоg disk. nа оsn. pоlа u оbl. rаdа i zаpоšlј.

br. 07-00-282/2019-02 dаtum: 24. 7. 2019.   МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе А. Ć. iz B. prоtiv Udružеnjа „C.  s. ž.“ B, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu pоlа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је nа intеrnеt pоrtаlu www,.com оbјаvlјеn оglаs Udružеnjа „C.s.ž.“ B. čiја sаdržinа glаsi: „pоtrеbnа оsоbа sа оdličnim znаnjеm rаdа…

Opširnije →
217-19-Мišlјеnjе pо pritužbi ОCD F. prоtiv S.D. zbоg disk. nа оsn. pоlа u оbl. јаvnоg infоrmisаnjа i mеdiја

br. 07-00-200/2019-02 dаtum: 17.6. 2019.   МIŠLjЕNјЕ    Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе U. g. „F.” iz P. prоtiv S. D. iz N. B, dirеktоrа Т. о. ”N. B.”, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu pоlа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је S. D, dаnа.., prilikоm pоsеtе prеdsеdnikа Rеpublikе Srbiје N. B, uvrеdiо svе žеnе,…

Opširnije →
50-19 Mišljenje po pritužbi J L S protiv A D za osiguranje neživotno osiguranje B zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti pružanja usluga

07-00-54/2019-02 datum: 28.5.2019. godine                                                  MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe J. L. Š, koju je u u ime i uz saglasnost ćerke L. Š, podnela protiv A. D. za osiguranje neživotno osiguranje, B. U pritužbi je navela da je prilikom ugovaranja neživotnog osiguranja po paketu „Z. & B.ˮ – Dobrovolјno zdravstveno…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi A.Ć. protiv NSZ zbog disrkiminacije na osnovu pola u oblasti zapošljavanja

07-00-557/2017-02 datum: 19.3. 2018.       MIŠLjENјE     Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. Ć. iz B. protiv Nacionalne službe za zapošlјavanje, zbog diskriminacije na osnovu pola. U pritužbi je navedeno da je na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje objavlјen oglas privrednog društva „F“ doo B. koji sadrži rečenicu: „Zainteresovane devojke…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi M. P. na osnovu pola u pružanju usluga

07-00-561/2018-02 datum: 24. 7. 2018.   MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. P. protiv Centra za fizičku kulturu „D. J.“ iz Vrbasa. U pritužbi je navedeno da u teretani ovog sportskog centra, postoje termini utorkom i četvrtkom koji su namenjeni isklјučivo ženama i da je na ovaj način povređena ravnopravnost polova….

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi TM U.g. F protiv ministra Zorana Đođevića zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti javne sfere

07-00-264/2018-02 datum: 2.7.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto povodom pritužbe U.g. F. podnete protiv Zorana Đorđevića, ministra za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, zbog ministrovog govora na konfereniciji „Žene iz ruralnih krajeva – ravnopravne građanke Srbije“. U pritužbi je navedeno da je ministar Zoran Đorđević na konferenciji „Žene iz ruralnih krajeva –…

Opširnije →
242-18 MP, G.B. protiv v.d. direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine V. U N. S. po osnovu pola u oblasti pružanja zdravstvenih usluga

07-00-244/2018-02 datum: 17.7.2018.       MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe G. B. iz N. S, podnete protiv v.d. direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine V. u N. S. Podnosilac pritužbe navodi da je došao do Instituta da se informiše o zdravstvenom stanju deteta, gde je obavešten da kao…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi T.T. protiv informativnog portala e.v. zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti javnog informisanja

07-00-364/2017-02 datum: 30.1.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto povodom pritužbe T.T, potpredsednice D.s, podnete u ime i uz saglasnost D.R. iz V, protiv informativnog portala e.v, a povodom tekstova objavlјenih na ovom portalu, pod nazivom: „Zašto D.R. mrzi i vređa Vršac, Vrščane, Grožđebal…?“ i „Sramotan napad žute kompanije na portal e.v“. U pritužbi…

Opširnije →
Pritužba M.J. protiv osiguravajuće kuće U. zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti pružanja usluga

07-00-93/2016-02 datum: 10.6.2016.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe M.J. iz B., koju je podnela protiv U. neživotnog osiguranja B.. U pritužbi je navela da je godišnji iznos premije za dobrovolјno zdravstveno osiguranje „V.“ za žene u U. osiguranju 276,84 evra, dok je godišnja premija osiguranja za muškarce 168,72 evra,…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi B.M. protiv G.o.s.s.k.B zbog diskriminacije na osnovu pola u postupku zapošljavanja

07-00-00413/2017-02 datum: 22.1. 2018.     MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe B. M. iz B., protiv G.o.s.s.k.B. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je odredbama člana 76. Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač grad Beograd propisano da poslodavac isplaćuje jubilarnu nagradu zaposlenom za 10, 20, 30, 35 (žene)…

Opširnije →
back to top