Mišlјenje na Nacrt Zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju

  1. 011-00-00012/2019-02 datum: 30.5.2019.

 

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,  daje

MIŠLjENјE

na Nacrt zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje, je dopisom broj 011-00-00183/2019-18/15 od 20.5.2019. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju sa Obrazloženjem, radi davanja mišlјenja.

Postupajući po ovom dopisu, dajemo mišlјenje na Nacrt zakona, sa aspekta delokruga rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 

Poverenik ukazuje da se na akreditovane studijske programe na visokoškolskim ustanovama, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, mogu upisati i osobe sa invaliditetom, odnosno da se na visokoškolske ustanove mogu upisati kandidati po afirmativnim merama. S tim u vezi, potrebno je voditi računa o omogućavanju ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, o obezbeđivanju uslova arhitektonske, informacione i komunikacione pristupačnosti, kao i razumnog prilagođavanja radnog mesta kod poslodavaca, u cilјu ostvarivanja ravnopravnosti i postizanja efekata na uklјučivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada.

 

Pored toga, Poverenik ukazuje na odredbu člana 10. stav 2. Nacrta zakona kojom je propisano da su tokom učenja kroz rad kod poslodavca zabranjeni svi vidovi diskriminacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje zabrana diskrimnacije, u cilјu njenog usklađivanja sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije. Naime odredabama člana 21. Ustava Republike Srbije[2], kao odredbama člana 2. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je opšta zabrana diskriminacije, pri čemu Zakon o zabrani diskriminacije u članu 5. prepoznaje oblike a ne vidove diskrimnacije.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj  22/09, član 1. i član 33. stav 1. tačka 7)

[2] „Službeni glasnik RS“, broj 98/06

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-iconMišlјenje na Nacrt Zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju Download


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top